Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 5 Mar 2018 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia p-ko Januszowi K.- jako oskarżonemu o to, że w okresie 24.10.2016r. – 26.10.2016 r. w Białymstoku jako lekarz chirurg SP ZOZ i w związku z tym mając obowiązek opieki nad pacjentem w/w Oddziału Stanisławem W. nie zachował należytej staranności podczas kwalifikowania Stanisława W. do zabiegu operacyjnego, czyniąc to na podstawie badania kolonoskopowego przeprowadzonego w dnia 31 sierpnia 2016 roku w Fundacji ….., podczas gdy rodzaj zgłoszonych dolegliwości prze pacjenta i negatywny wynik badania mikroskopowego wskazywał na potrzebę powtórzenia badania kolonoskopowego i ponownego pobrania wycinków, co doprowadziłoby do odstąpienia od zabiegu operacyjnego, czym nieumyślnie naraził  w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 1 Mar 2018 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie przygotowawcze p-ko Pawłowi K. – podejrzanemu o to, że 14 stycznia 2018 roku ok. godziny 11.25 w Suwałkach w mieszkaniu naraził małoletniego syna Adama K., lat 6, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, ze znajdując się pod wpływem alkoholu, z wynikami : I-1,08 mg/i i II-1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, sprawował opiekę nad w/w małoletnim, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk.

Planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowienie kuratora dla małoletniego oraz wszczęto postępowanie dot. kontroli sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 1 Mar 2018 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo p-ko, Grzegorzowi P. – jako podejrzanemu o to, że w dniu 7 lutego 208 roku, ok. godz. 10.00 w sklepie przy ul. Reja w Suwałkach usiłował dokonać rozboju na osobie sprzedawczyni Stanisławy P. w ten sposób, że używając przemocy polegającej na odepchnięciu i uderzeniu pokrzywdzonej w ramię doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie zamierzał zabrać w celu przywłaszczenia dziesięć paczek papierosów marki Rothmans o wartości 129,90 zł, lecz zamierzonego celu nie zrealizował wobec interwencji przypadkowej osoby, czym działał na szkodę Stanisławy P. oraz właścicielki sklepu Beaty S., tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw.  z art. 280 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 1 Mar 2018 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Olecku prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia, gdzie w dniu 7 lutego 2018 roku ok. godziny 11.10 na trasie Sedranki – Golubki na drodze krajowej nr K65, kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania uderzył w tył wykonującego manewr skrętu w lewo czterokołowca marki Ligier Ambra, a następnie zjechał wraz z nim do przydrożnego rowu znajdującego się po lewej stronie drogi. W wyniku wypadku kierujący czterokołowcem doznał obrażeń ciała, które skutkowały zgonem. Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania był trzeźwy.

W sprawie powołano biegłego z zakresu ruchu drogowego. Ponadto wykonywane są czynności mające na celu ustalenie przebiegu wypadku drogowego oraz osób odpowiedzialnych za jego spowodowanie.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 1 Mar 2018 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach prowadzi śledztwo przeciwko:

Robertowi Ch. i Grzegorzowi P., podejrzanym o to, że działając wspólnie i w porozumieniu w dniu 31.01.2018r. w godzinach nocnych w miejscowości Sumowo i bliżej nieokreślonym miejscu na terenie Republiki Litwy, dokonali rozboju na osobie Grzegorza R. w ten sposób, że używając przemocy wciągnęli Grzegorza R. do samochodu marki Audi A6 pozbawiając go wolności, po czym w aucie kierowali groźby pozbawienia życia i używali przemocy polegającej na biciu pięściami w twarz i żądali wydania pieniędzy od Grzegorza R., po czym po wyciągnięciu pokrzywdzonego z auta kilkakrotnie kopali go po całym ciele, po czym zabrali w celu przywłaszczenia z portfela będącego w kieszeni spodni pieniądze w kwocie około 1200 złotych, czym działali na szkodę Grzegorza R., tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach wobec Roberta Ch. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania, zaś wobec Grzegorza P. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca od dnia zatrzymania.

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.