Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Olecku w dn.10.08.2017r. wszczęła śledztwo w sprawie:

1) zaistniałego w dn.04.08.2017r. w m.Świętajno narażenia Małgorzaty J. przez lekarza rodzinnego, na którym ciążył obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez nie rozpoznanie zawału serca, które spowodował zgon w/w w dn.05.08.2017r. – tj. o czyn z art.160 § 2 kk w zb. z art.155 kk
w zw. z art.11 § 2 kk;

2) zaistniałego w dn.05.08.2017r. w Olecku, w szpitalu, narażenia Małgorzaty J. przez personel medyczny, na którym ciążył obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez nie zapewnienie właściwej opieki medycznej i nie rozpoznanie Zawału serca, które spowodowało zgon w/w w dn.05.08.2017r. – tj. o czyn z art.160 § 2 kk w zb. z art.155 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

Z poczynionych dotychczas ustaleń wynika, że Małgorzata J. po opuszczeniu szpitala zmarła w swoim domu w dniu 05.08.2017r.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Augustowie wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego
w nocy z 28/29.07.2017r. w Augustowie zabójstwa Jadwigi B. przez jej męża Jana B., tj.
o czyn z art.148 § 1 kk.

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, iż w dniu 29.07.2017r. ok. godz.10:00 funkcjonariusze KPP w Augustowie w jednym z bloków ujawnili zwłoki dwóch osób 69-letniej kobiety i jej 72-letniego męża.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Suwalska Prokuratura Rejonowa nadzoruje dochodzenie prowadzone przeciwko Kamilowi T. podejrzanemu o to, że:

1) w nocy z 30/31.07.2017r. w godz.21:00-06:10 w Suwałkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się przez powstały otwór do wnętrza nawy głównej kościoła, gdzie dokonał zniszczenia mienia poprzez rozbicie figury Św.Jana Bosko, drewnianego klęcznika, szyby i ramy obrazu wiszącego na ścianie oraz wybicia szybki w drzwiach wejściowych, nie dokonując zaboru żadnego mienia, czym spowodował straty w łącznej kwocie ok.11.000 zł na szkodę Parafii Rzymskokatolickiej PW Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, tj. o czyn
z art.13 § 1 kk w zw. z art.279 § 1 kk w zb. z art.288 § 1 kk w zw. z art.11 § 2 kk;

2) w dniu 01.08.2017r. ok. godz.18:40 w Suwałkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,, z wnętrza niezamkniętego kościoła dokonał zaboru figury Pana Jezusa o wartości ok.700 zł i wyszedł z nią na zewnątrz, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, że został zatrzymany przez wiernych, czym działał na szkodę Parafii Rzymskokatolickiej PW Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach, tj. o czyn z art.13 § 1 kk w zw. z art.278 § 1 kk.

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Suwałkach – na wniosek Prokuratora – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Suwalska Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo przeciwko Jarosławowi D. podejrzanemu o to, ze w dniu 29.07.2017r. ok. godz.21:35 na skrzyżowaniu dróg W655 – 1120B w m.Rudniki kierując samochodem m-ki Audi A3 nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi m-ki BMW 520, poruszającemu się drogą W655 od strony m.Raczki w stronę Suwałk, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów, gdzie śmierć poniósł pasażer samochodu Audi A3, natomiast kierowca BMW Andrzej S. i pasażerowie Audi A3 Anna T., Maria D. i Grzegorz T. doznali obrażeń ciała określonych w art.157 § 1 kk – tj. o czyn z art.177 § 2 kk w zb. z art.177 § 1 kk.

W dn.01.08.2017r. wobec Jarosława D. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 20.000 zł.

 

Komunikat

Dodane przez Dorota Ostrowska, 13 Lip 2017 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Olecku  pod sygnaturą PR 2 Ds. 352.2017 prowadzi śledztwo przeciwko A. J. i P. Z. podejrzanym o to, że w dniu 1 lipca 2017r. około godziny 3:00 na drodze pomiędzy miejscowościami D. a B., działając wspólnie i w porozumieniu, wzięli udział w pobiciu S. W. K. w ten sposób, że zadawali mu uderzenia pięściami i kopali w głowę i klatkę piersiową, przez co narażali go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci stłuczenia i obrzęku mózgu, krwiaka podtwardówkowego oraz tępego urazu klatki piersiowej w postaci złamania licznych żeber i stłuczenia płuc, w następstwie których S. W. K. zmarł, tj. o czyn z art. 158 § 3 k.k. 

W dniu 4 lipca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Olecku skierowano wniosek o zastosowanie wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy w Olecku zastosował tymczasowe aresztowanie na okres do 04.07. do 30.09.2017r.

Naczelnik Wydziału IV
Organizacyjno – Sądowego
Beata Łajewska

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.