Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 13 Paź 2017 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo przeciwko Dariuszowi T, Andrzejowi T. oraz Rafałowi Cz. – podejrzanym o to, że jako diagności w miejscowości R…. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczyli nieprawdę w dowodach rejestracyjnych ustalonych pojazdów co do okoliczności mających znaczenie prawne w ten sposób, że zamieszczali w dokumentach pieczątki i własnoręczne podpisy, zaświadczając w ten sposób o przeprowadzonym okresowym badaniu badań technicznym pojazdów i jego pozytywnym wyniku, podczas gdy w rzeczywistości prawidłowego i zgodnego z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.06.12 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (…) badania technicznego tych pojazdów nie przeprowadzono, uzyskując z tego tytułu ustalone korzyści majątkowe, tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 kk.

 

Komunikat Rzecznika prasowego

Dodane przez Dorota Ostrowska, 6 Paź 2017 w Aktualności, Rzecznik prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do SR Wydziału Karnego w Ełku akt oskarżenia przeciwko ABDI L.– jako oskarżonemu o to, że :

  1. Około godziny 22 dnia 31.12.2016 w Ełku , na ulicy Armii Krajowej , w okolicy Hotelu Rydzewski , działając wspólnie i w porozumieniu z Ati L., umyślnie wziął udział w bójce z Danielem R., podczas której przewidując i godząc się na narażenie Daniela R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art.157 § 1 kk zadawał pokrzywdzonemu uderzenia rękami w górną cześć  ciała i szarpał się z pokrzywdzonym, tj, o czyn z art.158 §1 kk.
  2. Około godziny 22 dnia 31.12.2016 w Ełku, na ulicy Armii Krajowej, w okolicy Hotelu Rydzewski nie udzielił pomocy znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia Danielowi R., mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, albowiem pokrzywdzony uprzednio w wyniku działania posługującego się nożem Ati L.  doznał rany drążącej do jamy serca co następnie skutkowało zgonem Daniela R., tj. o czyn z art.162 §1 kk.

 

Komunikat rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 24 Wrz 2017 w Rzecznik prasowy

W dniach 25.09 – 02.10.2017 r. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach będzie nieobecny.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Olecku w dn.10.08.2017r. wszczęła śledztwo w sprawie:

1) zaistniałego w dn.04.08.2017r. w m.Świętajno narażenia Małgorzaty J. przez lekarza rodzinnego, na którym ciążył obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez nie rozpoznanie zawału serca, które spowodował zgon w/w w dn.05.08.2017r. – tj. o czyn z art.160 § 2 kk w zb. z art.155 kk
w zw. z art.11 § 2 kk;

2) zaistniałego w dn.05.08.2017r. w Olecku, w szpitalu, narażenia Małgorzaty J. przez personel medyczny, na którym ciążył obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez nie zapewnienie właściwej opieki medycznej i nie rozpoznanie Zawału serca, które spowodowało zgon w/w w dn.05.08.2017r. – tj. o czyn z art.160 § 2 kk w zb. z art.155 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

Z poczynionych dotychczas ustaleń wynika, że Małgorzata J. po opuszczeniu szpitala zmarła w swoim domu w dniu 05.08.2017r.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 23 Sie 2017 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Augustowie wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego
w nocy z 28/29.07.2017r. w Augustowie zabójstwa Jadwigi B. przez jej męża Jana B., tj.
o czyn z art.148 § 1 kk.

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, iż w dniu 29.07.2017r. ok. godz.10:00 funkcjonariusze KPP w Augustowie w jednym z bloków ujawnili zwłoki dwóch osób 69-letniej kobiety i jej 72-letniego męża.

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.