Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 20 Lip 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko :

I.Krystianowi K. – oskarżonemu o to, że:

okresie od 8 do 9 kwietnia 2018 roku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Gołdapi przy ul. Paderewskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Krystianem C., Łukaszem C., stosując wobec obywateli Białorusi w osobie Aliaksandr B., Maksim A., Vadzim S., Witali S. i Aliaksandr M. przemoc oraz groźby bezprawne z powodu ich przynależności narodowej, dokonał naruszenia ich nietykalności cielesnej poprzez pryśnięcie w ich kierunku gazem łzawiącym oraz pobicia Maksim A., Vadzim S., w ten sposób, że kopał i uderzał ich butelką w głowę, w wyniku czego Maksim A. doznał obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka w okolicy zausznej lewej, natomiast Vadzim S.  doznał obrażeń ciała w postaci krwiaka okularowego oka prawego uszkodzenia szkliwa zęba – –czym naraził obu pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenia dla porządku prawnego, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

II.Norbertowi O- oskarżonemu o to, że:

okresie od 8 do 9 kwietnia 2018 roku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Gołdapi przy ul. Paderewskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Krystianem C., Łukaszem C., stosując wobec obywateli Białorusi w osobie Aliaksandr B., Maksim A., Vadzim S., Witali S.. i Aliaksandr M. przemoc oraz groźby bezprawne z powodu ich przynależności narodowej, dokonał naruszenia ich nietykalności cielesnej poprzez pryśnięcie w ich kierunku gazem łzawiącym oraz pobicia Maksim A., Vadzim S., w ten sposób, że kopał i uderzał ich butelką w głowę, w wyniku czego Maksim A. doznał obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka w okolicy zausznej lewej, natomiast Vadzim S. doznał obrażeń ciała w postaci krwiaka okularowego oka prawego i uszkodzenia szkliwa zęba – czym naraził obu pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenia dla porządku prawnego, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

 

Łukasza C. –oskarżonemu o to, że:

-okresie od 8 do 9 kwietnia 2018 roku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w Gołdapi przy ul. Paderewskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Krystianem C., Norbertem O., stosując wobec obywateli Białorusi w osobie Aliaksandr B., Maksim A., Vadzim S., Witali S. i Aliaksandr M. przemoc oraz groźby bezprawne z powodu ich przynależności narodowej, dokonał naruszenia ich nietykalności cielesnej poprzez pryśnięcie w ich kierunku gazem łzawiącym oraz pobicia Maksim A., Vadzim S., w ten sposób, że kopał i uderzał ich butelką w głowę, w wyniku czego Maksim A. doznał obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka w okolicy zausznej lewej, natomiast Vadzim S. doznał obrażeń ciała w postaci krwiaka okularowego oka prawego uszkodzenia szkliwa zęba – czym naraził obu pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157 § 1 kk, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenia dla porządku prawnego art. 158 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

-w dniu 09.04.2018r. około godz. 11:00 w m. Gołdap będąc przed siedzibą

EuroBanku kierował wobec groźbę bezprawną wobec obywateli Białorusi znajdujących się w EuroBanku w osobach, Vadzim S., Aliaksandr B., Maksim A. i Witali S. z powodu ich przynależności narodowej w ten sposób, iż wykonał gest poderżnięcia gardła, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 20 Lip 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach wniosek o skazanie bez rozprawy-

– Roberta Ch. oskarżonego o to, że:

działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w dniu 31.01.2018r. w godzinach nocnych w miejscowości Sumowo  i w okolicach miejscowości Zegary i Dusznica, dokonał rozboju na osobie Grzegorza R w ten sposób, że używając przemocy wciągnął Grzegorza R. do samochodu marki Audi A6, pozbawiając go wolności, po czym w aucie kierował groźby pozbawienia życia i używał przemocy polegającej na biciu pięściami w twarz i żądał wydania pieniędzy od Grzegorza R., po czym po wyciągnięciu pokrzywdzonego z auta kilkakrotnie kopał go po całym ciele, po czym zabrał w celu przywłaszczenia z portfela będącego w kieszeni spodni pieniądze w kwocie około 1200 złotych, czym działał na szkodę Grzegorza R., tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

 – Grzegorza P. oskarżonego o to, że:

działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą w dniu 31.01.2018r. w godzinach nocnych w miejscowości Sumowo  i w okolicach miejscowości Zegary i Dusznica, dokonał rozboju na osobie Grzegorza R. w ten sposób, że używając przemocy wciągnął Grzegorza R. do samochodu marki Audi A6 o, pozbawiając go wolności, po czym w aucie kierował groźby pozbawienia życia i używał przemocy polegającej na biciu pięściami w twarz i żądał wydania pieniędzy od Grzegorza R., po czym po wyciągnięciu pokrzywdzonego z auta kilkakrotnie kopał go po całym ciele, po czym zabrał  w celu przywłaszczenia z portfela będącego w kieszeni spodni pieniądze w kwocie około 1200 złotych, czym działał na szkodę Grzegorza R., tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 189 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 20 Lip 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko

– Beacie K- jako oskarżonej o to, że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Sylwią B. i Katarzyną J., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła św. Aleksandra symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

Katarzynie S. jako oskarżonej o to, że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Sylwią B. i Beatą K., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła Św. Aleksandra symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

– Sylwii B – oskarżonej o to. że:

w nocy z 24/25 marca 2018 roku w Suwałkach przy ul. Emilii Plater, działając wspólnie i w porozumieniu z Beatą K. i Katarzyną J., publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, propagowała faszystowski ustrój państwa w ten sposób, że czarną farbą w sprayu naniosła na murze ogrodzeniowym Kościoła symbole odwołujące się do nazistowskiego ustroju państwa w postaci swastyk, tj. o przestępstwo określone w art. 256 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 20 Lip 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Andrzejowi B. jako oskarżonemu o to, że:

1)w dniu 16.12.2017r. w Sejnach jako lekarz dyżurny karetki Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sejnach, wezwany do pacjenta Józefa K., pomimo istniejących wskazań, iż w/wymieniony pokrzywdzony doznał urazy głowy, po upadku ze schodów w stanie upojenia alkoholowego, odmówił zabrania go do Izby Przyjęć szpitala, w celu dalszej obserwacji i diagnostyki, przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk;

2) w dniu 17.12.2017r. w Sejnach w Izbie Przyjęć SP ZOZ jako lekarz dyżurny pomimo istniejących wskazań, iż przywieziony na Izbę Przyjęć pacjent Józef K. doznał urazu głowy po upadku ze schodów, nie dokonał oceny porównawczej stanu chorego z 16.12.2017r. i 17.12.2017r. i nie zlecił diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, tj. badania tomografii komputerowej głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, przez co nieumyślnie naraził Józefa K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 20 Lip 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Ełku akt oskarżenia p-ko Tomaszowi M.- jako oskarżonemu o to, że:

w dniu 31 marca 2018 roku w miejscowości Kalinowo przy ul. Mazurskiej  w Kościele, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, złośliwie przeszkadzał publicznemu wykonaniu aktu religijnego kościoła oraz obraził uczucia religijne Alberta I. Waldemara Sz. Elżbiety D., Karola O., Elżbiety Beaty K.. Janiny W., Krzysztofa O. i Alicji K. poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej w postaci hostii oraz miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędu religijnego w ten sposób, że w trakcie odprawianej mszy, będąc pod znacznym wpływem alkoholu, głośno komentował słowa księdza i naśladował jego gesty oraz spożywał alkohol w postaci piwa, tj. o czyn z art. 195§ 1 kk w zb. z art. 196 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.