Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 18 maja 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi śledztwo

dot. wypadku drogowego, zaistniałego 29 kwietnia 2018 roku ok. godz. 17:15, polegającego na tym, że kierujący pojazdem marki Honda, Dawid F. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym wprowadzając się w stan nietrzeźwości  tj.  0,59 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie jadąc ul. Nadrzeczną od drogi krajowej k-65 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik znajdujący się po lewej stronie drogi, a następnie potrącił jadącą na rolkach po chodniku pieszą Maję W., na skutek czego nieumyślnie spowodował u pieszej obrażenia ciała w postaci krwiaka śródczaszkowego co stanowi ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

1 maja br. Prokurator przedstawił Dawidowi F. zarzuty spowodowania ciężkiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości ( art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk ) oraz zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości ( art. 178 a § 1 kk).

Na wniosek Prokuratora Dawid F. został aresztowany na 3 miesiące.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 18 maja 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach prowadzi śledztwo przeciwko:

-Dawidowi S.

– Sławomirowi O

– Adamowi O.

– Witoldowi R. – jako podejrzanym o to, że:

  1. w dniu 12 maja 2018 roku ok. godz. 22:25 w Krasnopolu, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Grzegorza Ł. w ten sposób, że uderzali i kopali po całym ciele, powodując u pokrzywdzonego złamanie szczęki, nosa i żeber, naruszając u Grzegorza Ł. czynności narządów ciała trwające powyżej 7 dni, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk,
  2. w dniu 12 maja 2018 roku ok. godz. 22:25 w Krasnopolu, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zniszczenia mienia w postaci: wybicia szyby drzwi od wiatrołapu, szklanego lampionu, drewnianych drzwi wiatrołapu, drzwi przesuwanych szafy wraz z elementami lustra, części mebli kuchennych, ścian na parterze budynku mieszkalnego poprzez ich obicie i zabrudzenie oraz wybicia lewego, bocznego lusterka samochodu osobowego marki Daewoo, czym spowodowali straty łącznej wartości 4,300 zł. na szkodę G. i A. Ł. , tj. o czyn z art. 288 § 1 kk.
  3. w dniu 12 maja 2018 roku ok. godz. 22:25 w Krasnopolu, działając wspólnie i w porozumieniu wdarli się do budynku mieszkalnego należącego do Grzegorza I Agnieszki Ł. i zaniechali jego opuszczenia wbrew żądaniom osoby uprawnionej , tj. o czyn z art. 193 kk.

Wobec podejrzanych Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Ponadto podejrzany jest również Łukasz A. któremu zarzucono to, że:

w dniu 12 maja 2018 roku ok. godz. 22:25 w Krasnopolu dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z pojazdu osobowego marki  Daewoo Lanos cudzej rzeczy ruchomej w postaci subwoofera marki Peiying PY-BB-300X, czym spowodował straty o łącznej wartości 700 złotych na szkodę Pawła Ł., tj. o czyn z art. 278 §1 kk.

wobec q/q podejrzanego Prokurator zastosował środki zapobiegawcze, tj.:

– dozór Policji polegający na zobowiązaniu go do stawiennictwa w Posterunku Policji 2 razy w tygodniu, w terminie wyznaczonym przez organ dozorujący, połączony z zakazem kontaktowania się z pikrzywdzonymi Grzregorzem Ł, Agnieszką Ł o Pawłem Ł. oraz zakazem zbliżania się do w/wymienionych na odległość 50m.

– poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 18 maja 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach wszczęła śledztwo w sprawie

zaistniałego w dniu 12 maja 2108 roku w miejscowości Sejny na ul. Konarskiego pożaru budynku mieszkalnego, w wyniku którego śmierć poniosła Irena S., tj. o czyn z art. 163 § 3 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 1kk.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 18 maja 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Damianowi P. i Sebastianowi P. Januszowi K. jako  podejrzanym o to, że:

w dniu 9 maja 2018 roku w godz. 22.45- 23.50 w kompleksie leśnym w miejscowości Gawiniańce, gm. Sejny, działając wspólnie i w porozumieniu …. oraz ustalonym nieletnim pozbawił wolności Mariusza U. poprzez skrępowanie taśmą foliową kończyn pokrzywdzonego i przywiązanie go do drzewa, tj. o czyn z art.. 189 § 1 kk.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe.

 

Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz, 18 maja 2018 w Rzecznik prasowy

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Januszowi K. – podejrzanemu o to, że:

dnia 8 maja 2018 roku w Gminie Puńsk w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca 2016 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną Ireną K. wszczynając awantury, wyzywając słowami wulgarnymi, niepokojeniu oraz duszeniu, popychaniu i wykręcaniu rąk pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Sad Rejonowy w Augustowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres …  do dnia 7 lipca 2018 roku.

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.