Komunikat Rzecznika

Dodane przez Iwona Tomkiewicz on Paź 13, 2017 in Rzecznik prasowy |

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi śledztwo przeciwko Dariuszowi T, Andrzejowi T. oraz Rafałowi Cz. – podejrzanym o to, że jako diagności w miejscowości R…. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poświadczyli nieprawdę w dowodach rejestracyjnych ustalonych pojazdów co do okoliczności mających znaczenie prawne w ten sposób, że zamieszczali w dokumentach pieczątki i własnoręczne podpisy, zaświadczając w ten sposób o przeprowadzonym okresowym badaniu badań technicznym pojazdów i jego pozytywnym wyniku, podczas gdy w rzeczywistości prawidłowego i zgodnego z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.06.12 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (…) badania technicznego tych pojazdów nie przeprowadzono, uzyskując z tego tytułu ustalone korzyści majątkowe, tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 kk.

Comments are closed.

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.