Prokuratura Rejonowa w Ełku

Prokuratura Rejonowa w Ełku, ul. Piłsudskiego 18, 19-300 Ełk
tel. (87) 629-11-00 (centrala), fax (87) 629-11-10

poczta elektroniczna:

p.f. Prokurator Rejonowy – Wojciech Piktel
p.f. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Beata Marchel

Prokuratura Rejonowa w Ełku obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Ełk oraz gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

ePUAP : Pismo ogólne do podmiotu publicznego

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.