ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Strona główna portalu ePUAP
Formularz umożliwiający złożenie wniosku

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu;

 

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26, na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 (tzw. pendrive)
  • Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RWWymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIPWielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wykonanie 2013 Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.