Aktualności

POSZUKIWANY: Siedlecki Kamil

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Kamil Siedlecki

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
12.03.1987r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Adam, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 41/16

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 286 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

01.07.2019r., sygn. II Kp 126/19

Komunikat Rzecznika prasowego

W dniach 03-31.07.2019r. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach będzie przebywał na urlopie.

Wszelkie informacje osobom zainteresowanym udzielane będą pod numerem telefonu 87 562 86 07.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach informuje, iż wczoraj (01.07.2019r.)  uchylono tymczasowe aresztowanie wobec Grzegorza W. podejrzanego  o znęcanie się nad Blanką W. z jej wykorzystaniem seksualnym oraz jej zabójstwa.

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Grzegorza W. zapadło po wykonaniu  w ciągu tygodnia szeregu  czynności procesowych.   Prokuratorzy prowadzący postępowanie przesłuchali kilkudziesięciu świadków,  wykonali czynnościach z udziałem podejrzanych, powołali biegłych z zakresu  różnych specjalności w tym z zakresu badań DNA, dokonali analizy logowań używanego przez podejrzanego telefonu komórkowego oraz zweryfikowali informacje o miejscach przebywania podejrzanego w czasie popełnienia zbrodni.

Wszelkie dowody uzyskane w toku skrupulatnie i wszechstronnego prowadzanego postępowania przygotowawczego wskazują, iż Grzegorz W.  nie jest sprawca zarzucanych mu czynów.

Badania DNA wykluczyły, aby ślady biologiczne ujawnione na ciele pokrzywdzonej pochodziły od podejrzanego Grzegorza W. Wydruki połączeń telefonicznych, jak i lokalizacja telefonu komórkowego podejrzanego pozwoliły na ustalenie, iż w czasie zbrodni mógł nie przebywać  w mieszkaniu, w którym ujawniono zwłoki dziecka. Wątpliwości  co do jego obecności  na miejscu zbrodni potwierdziły również zeznania świadków. Tak zebrany materiał dowodowy  w wysokim stopniu podważył pierwotnie  przyjętą wersję zdarzeń wynikającą z wyjaśnień współpodejrzanej,  wskazującej że Grzegorz W. może być  sprawcą zarzucanej mu zbrodni.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przejęła z Prokuratury Rejonowej w Olecku śledztwo dotyczące śmierci 9- miesięcznej dziewczynki.

Dzisiaj na wniosek tut. Prokuratury zostali aresztowani na 3 miesiące ojciec i matka w/w dziecka, którym zarzucono znęcania się fizyczne nad w/w dziewczynką w okresie od kwietnia 2019 roku do 20 czerwca 2019 bieżącego roku.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem połączone z wykorzystaniem seksualnym pokrzywdzonej.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi W. – jako oskarżonemu i o to, że:

w okresie od 2011 roku do 14 października 2018 roku w Olecku rozpowszechniał w  sieci, przechowywał, utrwalał w pamięci nośników elektronicznych pliki video – oraz graficzne zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich jak też uzyskiwał do nich dostęp.

tj. o czyn z art. 202§ 3 kk w zb. z art. 202 § 4a kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Podejrzany przebywa w  Areszcie Śledczym.