Aktualności

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje śledztwo przeciwko dwóm obywatelom Białorusi podejrzanym o zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z terytorium Republiki Litwy do Rzeczypospolitej Polskiej sześciorgu obywatelom Rosji narodowości czeczeńskiej (troje pełnoletnich i troje małoletnich). Byli oni przewożeni w dniu 05 lutego 2020 r. około godziny 23.00 samochodem Ford Galaxy na polskich numerach rejestracyjnych, kiedy samochód ten został skontrolowany w miejscowości Hołny Mejera, gmina Sejny przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika Prasowego

W dniu 22 lutego 2020 r. będzie obchodzony „Dzień Ofiar Przestępstw”, natomiast w dniach 21-28 lutego 2020 r. będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach oraz w Prokuraturach Rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach w dniach i godzinach urzędowania tych jednostek, wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym – w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw w obowiązującym porządku prawnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z tej możliwości uzyskania porady.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie przeciwko obywatelowi Rosji podejrzanemu o pomocnictwo w zbyciu samochodu marki BMW 530 rok produkcji 2019 o wartości 280.000 zł pochodzącego z przestępstwa dokonanego w dniu 03 lutego 2020 r. na terenie  Niemiec. Pomocnictwo polegało na transportowaniu tego pojazdu z zamiarem wjazdu na teren Litwy, do czego jednak nie doszło w wyniku zatrzymania w dniu 6 lutego 2020 r. w Suwałkach. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z możliwością zmiany na poręczenie majątkowe.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 27.01.2020 r. około godz. 13.55 w miejscowości Filipów Czwarty, gdzie kierujący samochodem osobowym marki Hyundai stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi na lewą stronę, przejechał przydrożny rów i po przejechaniu około 400 metrów wjechał do stawu. Kierowca poniósł śmierć na miejscu zdarzenia w wyniku utonięcia, a jadąca z nim jako pasażerka jego żona zmarła dwa dni później w szpitalu. Śledztwo w sprawie o przestępstwo wypadku drogowego zostało umorzone z powodu śmierci jego sprawcy.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Ukaraniem dwóch diagnostów samochodowych i siedemnastu współdziałających z nimi osób zakończyło się śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olecku.

Śledztwo dotyczyło mających miejsce w sierpniu 2018 roku w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Gołdapi poświadczeń nieprawdy w dowodzie rejestracyjnym oraz zaświadczeniu o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu. Diagności potwierdzali przeprowadzenie badań technicznych, których w rzeczywistości nie dokonywali, pobierając przy tym stosowną opłatę.

W sprawie przedstawiono zarzuty dwóm diagnostom tj. Piotrowi Z. i Krzysztofowi S. Pierwszemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26-ciu przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wykonywania zawodu diagnosty oraz zakazu opuszczania kraju.

Ponadto przedstawiono zarzuty 17 osobom, którzy nakłaniali diagnostów do poświadczenia nieprawdy. Zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowego celem zabezpieczenia orzeczonych w przyszłości kar grzywny oraz kosztów sądowych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, wyjaśnili okoliczności ich popełnienia i złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze.

Prokurator w dniu 4 października 2019 roku skierował do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia w tej sprawie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 3 lutego 2020 roku skazano diagnostów, Piotra Z. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 5 lat, zaś Krzysztofa S. na karę grzywny w wysokości 370 stawek dziennych po 10 zł każda. Ponadto na karę grzywny skazano 17 osób nakłaniających diagnostów do poświadczenia nieprawdy.