Aktualności

Komunikat Rzecznika prasowego

W nawiązaniu do artykułu z dnia 16.11.br zawartego w Magazynie Gazety Współczesnej w poz. ludzkie dramaty, opisującego wypadek drogowy w Suwałkach, w którym śmierć poniosła 27 letnia  kobieta (p.Martyna), podnoszącego jednocześnie „łagodne potraktowanie przez Sąd oskarżonego Pawła T.” – Prokuratura informuje, że nie zgadza się z wymiarem kary wymierzonej przez Sąd I Instancji.

Wyrok zostanie zaskarżony.

POSZUKIWANY: Nerijus Vaitiekus

Prokurator Rejonowy w Sejnach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Nerijus Vaitiekus

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
10.09.1986r., Silutes, Litwa

Imiona rodziców:
bd, Janina

Ostatnie miejsce zam.:
Vilekiu KM Uskardas 6/1, Silutes Raj, Republika Litewska

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 291 § 1 kk w zw. z art 294 §1 kk; o czyn z art 235 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

21.05.2018 , sygn. VI Kp 48/18

POSZUKIWANY: Józef Sapiega

Prokurator Rejonowy w Sejnach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Józef Sapiega

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.02.1961r., Sejny

Imiona rodziców:
Józef, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
Sumowo 10, 16-503 Krasnopol

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art 4 §1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

31.08.2018 , sygn. VI Kp 97/18

POSZUKIWANY: Dawid Bolesta

Prokurator Rejonowy w Sejnach poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Dawid Bolesta

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
05.06.1984r., Morąg

Imiona rodziców:
Andrzej, Anita

Ostatnie miejsce zam.:
Borkowiny 1/1, 19-420 Kowale Oleckie

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 209 § 1 kk w zw. z art 4 §1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

18.06.2018 , sygn. VI Kp 56/18

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa  w Ełku nadzoruje postępowanie karne w  sprawie uszkodzenia zabytkowego grodziska położonego na wzniesieniu w obrębie miejscowości Wierzbowo gm. Kalinowo, na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, w imieniu którego zarząd jest sprawowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, tj. o czyn z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie – Delegatury w Ełku. W wyniku przeprowadzonych oględzin grodziska ujawniono ślady rozpoczętej budowy w postaci wykopu pod fundamenty i wymurowanie ich z betonowych bloczków na planie prostokąta oraz wykop ziemny pod palenisko. Powyższe prace zostały wykonane bez wiedzy i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego zdaniem doprowadziły one do uszkodzenia zabytkowego grodziska, albowiem spowodowały zniszczenie struktur zabytkowych tzw. nawarstwień kulturowych a ponadto mogły także zniszczyć znajdujące się w nich ruchome zabytki archeologiczne.