Poszukiwany Matuszewski Andrzej Marian

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Matuszewski Andrzej Marian

Pseudonim: b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.07.1964 Chrzanów

Imiona rodziców:
Michał, Maria

Ostatnie miejsce zam.:
Czarnoziem 52, 22-302 Siennica Nadolna

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:

Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki …

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:
04.10.2012r.  SR w Augustowie II Kp 191/12