Poszukiwany: Wasilewski Łukasz Bogdan

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Łukasz Bogdan Wasilewski

Pseudonim:b/d

Data i miejsce urodzenia:
13.08.1985r. w Augustowie

Imiona rodziców:
Bogdan, Ewa

Ostatnie miejsce zam.:
ul. 29-go Listopada 14/20,  Augustów

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
tj. o czyn z art 278 & 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

24.01.2013r. SRA sygn. II Kp. 7/13