Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie przygotowawcze p-ko Pawłowi K. – podejrzanemu o to, że 14 stycznia 2018 roku ok. godziny 11.25 w Suwałkach w mieszkaniu naraził małoletniego syna Adama K., lat 6, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, ze znajdując się pod wpływem alkoholu, z wynikami : I-1,08 mg/i i II-1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, sprawował opiekę nad w/w małoletnim, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk.

Planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowienie kuratora dla małoletniego oraz wszczęto postępowanie dot. kontroli sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim.