Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia p-ko Januszowi K.- jako oskarżonemu o to, że w okresie 24.10.2016r. – 26.10.2016 r. w Białymstoku jako lekarz chirurg SP ZOZ i w związku z tym mając obowiązek opieki nad pacjentem w/w Oddziału Stanisławem W. nie zachował należytej staranności podczas kwalifikowania Stanisława W. do zabiegu operacyjnego, czyniąc to na podstawie badania kolonoskopowego przeprowadzonego w dnia 31 sierpnia 2016 roku w Fundacji ….., podczas gdy rodzaj zgłoszonych dolegliwości prze pacjenta i negatywny wynik badania mikroskopowego wskazywał na potrzebę powtórzenia badania kolonoskopowego i ponownego pobrania wycinków, co doprowadziłoby do odstąpienia od zabiegu operacyjnego, czym nieumyślnie naraził  w/w na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.