Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo przeciwko Marcinowi Ż., podejrzanemu o to, że w nocy  z 01/02 kwietnia 2018 r.  pomiędzy godz. 23.00 a 01.00 na terenie CH Plaza w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z Michałem M. bezpośrednio po dokonaniu kradzieży telefonu komórkowego marki Huawei Y7 w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy użyli przemocy wobec Cezarego G. w ten sposób, że uderzali pięściami po głowie powodując szereg obrażeń ciała co spowodowało naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni,  po czym oddalili się z miejsca zdarzenia powodując straty w kwocie ok. 500 zł na szkodę brata w/w Sebastiana G., tj. o czyn z art. 281 kk w zb. z art. 157 §  2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Podejrzany przebywa w Areszcie.