Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Jakubowi W. oraz Maciejowi D. podejrzanym o to, że w dniu 08 kwietnia 2018 r. ok. godz. 16.40 w Filipowie w rejonie ul. Plac Stefana Batorego działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali dokonać rozboju na osobie Jarosława U. w ten sposób, że po uprzednim zażądaniu pieniędzy i gdy pokrzywdzony odmówił wydania pieniędzy i zaczął uciekać, dogonili go, doprowadzili go do stanu bezbronności poprzez uderzenie pięściami po głowie, w wyniku czego upadł na ziemię, gdzie był uderzany pięściami i kopany po całym ciele, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interweniujących policjantów, ponadto w wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w okolicy jarzmowej lewej otarcia naskórka nieregularnie smugowate o wymiarach ok. 3 x 1 cm pokryte delikatnym czerwonym strupem bez cech odwarstwiania, które to spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż 7 dni, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zb. z art 160 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 11 § 2 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach postanowieniem zastosował wobec podejrzanego Jakuba W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Suwałkach postanowieniem zastosował wobec podejrzanego Macieja Krzysztofa D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.