Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi śledztwo

dot. wypadku drogowego, zaistniałego 29 kwietnia 2018 roku ok. godz. 17:15, polegającego na tym, że kierujący pojazdem marki Honda, Dawid F. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym wprowadzając się w stan nietrzeźwości  tj.  0,59 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie jadąc ul. Nadrzeczną od drogi krajowej k-65 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik znajdujący się po lewej stronie drogi, a następnie potrącił jadącą na rolkach po chodniku pieszą Maję W., na skutek czego nieumyślnie spowodował u pieszej obrażenia ciała w postaci krwiaka śródczaszkowego co stanowi ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

1 maja br. Prokurator przedstawił Dawidowi F. zarzuty spowodowania ciężkiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości ( art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk ) oraz zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości ( art. 178 a § 1 kk).

Na wniosek Prokuratora Dawid F. został aresztowany na 3 miesiące.