Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Adamowi W. i Patrykowi C – jako podejrzanym o to, że:

dnia 29 kwietnia 2018 r. około godz. 06:00 przy ul. Noniewicza  w Suwałkach wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobie obywatela Ukrainy Stepan Z. w ten sposób, że doprowadzili go do stanu bezbronności, tj. uderzali pięściami i kopali po całym ciele, a następnie po przeszukaniu kieszeni zabrali celem przywłaszczenia portfel z zawartością prawa jazdy na nazwisko pokrzywdzonego, pieniędzy w kwocie 400 zł i pieniędzy w walucie ukraińskiej w równowartości 70 zł, powodując straty w kwocie ok. 500 zł na jego szkodę, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego Adama W. i Patryka C.środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.