Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Jackowi N. oraz Jackowi S.

Jackowi S.. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii polegający na tym, że w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 19:22 w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego, wbrew przepisom ustawy, posiadał przy sobie substancję psychotropową z grupy II P w postaci białej substancji – amfetaminy, zawiniętej w folię aluminiową o łącznej wadze 0,35 grama brutto.

Wobec Jacka S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w postaci kwoty 1.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Z kolei Jan N. jest podejrzany o to, że:

  1. w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 20:00 w Suwałkach przy ul. Kościuszki wbrew przepisom ustawy, posiadał przy sobie 9 zawiniątek z zawartością środka odurzającego z grupy I N w postaci suszu roślinnego koloru zielonego – marihuany o łącznej wadze 7,80 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1  Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  2. w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 20:50 w Suwałkach przy ul. Kościuszki w pomieszczeniu gospodarczym – na strychu, wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczne ilości środka odurzającego z grupy I N w postaci suszu roślinnego koloru zielonego – marihuany o łącznej wadze 50,00 grama brutto oraz substancji psychotropowej z grupy II P w postaci zawiniątek z proszkiem koloru białego – amfetaminy o łącznej wadze 1,79 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust. 2  Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

W dniu 04.05.2018 r. zastosowano wobec Jana N. zabezpieczenie .

Następnie postanowieniem Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec Jana N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.