Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo

przeciwko Andrei S., podejrzanemu o to, że w dniu 20.04.2018 r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania przewoził ciągnikiem samochodowym marki DAF ..wraz z naczepą ..  wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy w postaci 450000 paczek papierosów marki L&M, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczuplenie należności celnej w kwocie 590976,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 9836924,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7695138,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 2141786,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – z zastrzeżeniem, iż tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na inny środek zapobiegawczy, tj. poręczenie majątkowe, z chwilą złożenia, kwoty tego poręczenia w wysokości 100.000 zł na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Suwałkach.

W dniu 24.04.2018 r. przyjęto od  poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 złotych.

Wobec powyższego, postanowieniem z dnia 24.04.2018 r. uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowany wobec Andrei S. postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach. W stosunku do w/wym. podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w postaci kwoty 100.000 zł.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.