Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie

przeciwko Aliaksei K. oraz Anatolij K., podejrzanym o to, że w dniu 13 maja 2018 r. około godziny 02:15 w Suwałkach przy ul. Noniewicza  działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Patryka M. i Pawła M. w ten sposób, że uderzali pokrzywdzonych pięściami po głowie i twarzy oraz kopali nogami po całym ciele, w następstwie czego spowodowali u Patryka M. obrażenia ciała w naruszające czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni, przy czym działaniem swym nie narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast narazili go na wystąpienie skutków określonych w art. 157 § 1 kk, natomiast u pokrzywdzonego Pawła M. spowodowali obrażenia ciała, przy czym działaniem swym nie narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 pkt 2 kpk oraz narazili go na wystąpienie skutków określonych w art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk.

Zarówno wobec podejrzanego Aliaksei K., jak i Anatolij K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowe

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.