Komunikat Rzecznika

Od dnia dzisiejszego Prokuratorem Rejonowym w Ełku jest Pan Jan Mikucki.