Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko Damianowi P. – jako oskarżonemu o to, że w bliżej nieustalonym czasie, w okresie od 09 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku w Ełku, przewidując możliwość pozbawienia życia swego małoletniego syna Alana P. i na to się godząc, znęcał się fizycznie nad znajdującym się w okresie niemowlęcym Alanem P., tj. osobą nieporadną ze względu na wiek, w ten sposób, że szarpiąc nim i rzucając stosował wobec niego przemoc fizyczną powodując obrażenia ciała m.in. głowy, co skutkowało ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym z rozejściem się szwów czaszkowych, złamaniem poprzecznym uda prawego w ½ długości, złamaniem tylnych odcinków żeber I,IV-VIII,X,XI po stronie prawej oraz I-IX po stronie lewej, stłuczenia płuca lewego, różnoczasowych podbiegnięć krwawych w obrębie twarzy, czym doprowadził do niewydolności krążeniowo-oddechowej w następstwie ciężkiego urazu głowy- krwawienia podtwardówkowego – w wyniku czego w dniu 28 listopada 2017 roku nastąpił zgon małoletniego 2 miesięcznego Alana P., tj o czyn z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 207 § 1 a kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Oskarżony jest tymczasowo aresztowany.