Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Andrzejowi B. jako oskarżonemu o to, że:

1)w dniu 16.12.2017r. w Sejnach jako lekarz dyżurny karetki Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sejnach, wezwany do pacjenta Józefa K., pomimo istniejących wskazań, iż w/wymieniony pokrzywdzony doznał urazy głowy, po upadku ze schodów w stanie upojenia alkoholowego, odmówił zabrania go do Izby Przyjęć szpitala, w celu dalszej obserwacji i diagnostyki, przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk;

2) w dniu 17.12.2017r. w Sejnach w Izbie Przyjęć SP ZOZ jako lekarz dyżurny pomimo istniejących wskazań, iż przywieziony na Izbę Przyjęć pacjent Józef K. doznał urazu głowy po upadku ze schodów, nie dokonał oceny porównawczej stanu chorego z 16.12.2017r. i 17.12.2017r. i nie zlecił diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego, tj. badania tomografii komputerowej głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, przez co nieumyślnie naraził Józefa K. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk.