Komunikat prasowy

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  w sprawie o sygn. PO I Ds. 144.2017 w dn. 28 września 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia p-ko Rafałowi  Z., podejrzanemu o kierowanie w okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i obrotem znaczną ilością środków odurzających w postaci marihuany, tj. o czyny z art. 258 § 3 kk, art.  53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 53 ust. 2 w zb. z art. 56 ust. 3 w zb. z art. 63 ust. 3 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i innym.

Śledztwo w sprawie prowadzone było w okresie od 01 października 2017r. do dn. 28 września 2018r. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przez Wydział w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji.

W dn. 30 września 2017r. w jednym z gospodarstw w m. Lakiele, gm. Kowale Oleckie ujawniono profesjonalnie prowadzoną plantację środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w wielkich rozmiarach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali wówczas na gorącym uczynku dwóch członków grupy, tj. Mirosława J. i Kamila Z. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Suwałkach.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono osobę kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, tj. Rafała Z. i innych członków grupy.

W sprawie zarzuty przedstawiono 14 osobom – w tym zarówno członkom grupy, z których czterech było tymczasowo aresztowanych, jak też ustalonym odbiorcom środków odurzających.  Aktualnie stosowane są w stosunku do nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach 50.000 złotych, 25.000 złotych i 10.000 złotych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z ustalonymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju.

W okresie od wiosny 2016r. do 30 września 2017r. sprawcy wytworzyli, a następnie wprowadzili do obrotu, nie mniej niż 9 kg netto  suszu ziela konopi innych niż włókniste, a nadto w dniu 30 września 2017r. uprawiali 487 sztuk konopi inne niż włókniste w różnej fazie wzrostu, które mogły dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, tj. nie mniej niż 10.714 gram suszu oraz posiadali wytworzone 2.791,39 grama suszu ziela konopi innych niż włókniste.