Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Ełku nadzoruje postępowanie karne p-ko Mariuszowi H. – podejrzanemu o to, że w okresie od 14 do 15 maja 2018 roku w Ełku za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem, poprzez wprowadzenie go w błąd co do tożsamości rozmówcy i faktu zaistnienia zdarzenia, które w rzeczywistości nie miało miejsca, w ten sposób, że w zainicjowanej rozmowie telefonicznej, telefonująca do pokrzywdzonego kobieta, podająca się za funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Ełku poinformowała w/w o konieczności dokonania przelewów ekspresowych na łączną kwotę 40.000 zł w celu udzielenia przez pokrzywdzonego pomocy Policji w badaniu powiązań między pracownikami banków współpracującymi z bliżej nieokreśloną grupą przestępczą polecając w/w dnia 4 maja 2018 roku dokonać dwóch przelewów ekspresowych po 20. 000 zł. każdy, z których jeden został odebrany w Szczecinie a drugi w Poznaniu.