Komunikat Rzecznika prasowego

           Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi S. – jako oskarżonemu i o to, że w okresie listopada 2017 roku w Olecku na terenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala …….. w Olecku pełniąc obowiązki ordynatora, na którym ciążył obowiązek opieki na pacjentem Piotrem Cz. Narażonym na niebezpieczeństwo nie zachował należytej staranności w ten sposób, że mając wiedzę o stanie zdrowia pacjenta nie zlecił konkretnych badań parametrów zapalnych, nie zlecił kontynuowania antybiotykoterapii, nie wdrożył profilaktyki przeciwzapalnej pomimo stwierdzenia w karcie ryzyka- średniego stopnia takich powikłań , nie skontrolował morfologii przed wypisem i pomimo dużego ryzyka zakażeń otwartej rany pachwinowej zlecił dalsze ambulatoryjne leczenie w poradni chirurgicznej, przez co nieumyślnie naraził Piotra Cz. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czym działał na jego szkodę; tj. o czyn z art. 160 § 2 kk w zw. z art.160 § 3 kk.