Komunikat Rzecznika

            Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przedstawiła dzisiaj  dla Roberta R zarzut popełnienia 5 przestępstw z art.217§1 kk polegających na tym ,że w/w w 2018 r w Szkole Podstawowej w K……..

naruszył nietykalność cielesną małoletnich 4 uczennic.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w  tygodniu w KPP Sejny połączonego z zakazem prowadzenia jakichkolwiek zajęć,  w tym dydaktycznych z małoletnimi dziewczętami oraz zobowiązano podejrzanego do powstrzymywania się od jakichkolwiek kontaktów z ustalonymi pokrzywdzonymi.