Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach informuje, iż wczoraj (01.07.2019r.)  uchylono tymczasowe aresztowanie wobec Grzegorza W. podejrzanego  o znęcanie się nad Blanką W. z jej wykorzystaniem seksualnym oraz jej zabójstwa.

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Grzegorza W. zapadło po wykonaniu  w ciągu tygodnia szeregu  czynności procesowych.   Prokuratorzy prowadzący postępowanie przesłuchali kilkudziesięciu świadków,  wykonali czynnościach z udziałem podejrzanych, powołali biegłych z zakresu  różnych specjalności w tym z zakresu badań DNA, dokonali analizy logowań używanego przez podejrzanego telefonu komórkowego oraz zweryfikowali informacje o miejscach przebywania podejrzanego w czasie popełnienia zbrodni.

Wszelkie dowody uzyskane w toku skrupulatnie i wszechstronnego prowadzanego postępowania przygotowawczego wskazują, iż Grzegorz W.  nie jest sprawca zarzucanych mu czynów.

Badania DNA wykluczyły, aby ślady biologiczne ujawnione na ciele pokrzywdzonej pochodziły od podejrzanego Grzegorza W. Wydruki połączeń telefonicznych, jak i lokalizacja telefonu komórkowego podejrzanego pozwoliły na ustalenie, iż w czasie zbrodni mógł nie przebywać  w mieszkaniu, w którym ujawniono zwłoki dziecka. Wątpliwości  co do jego obecności  na miejscu zbrodni potwierdziły również zeznania świadków. Tak zebrany materiał dowodowy  w wysokim stopniu podważył pierwotnie  przyjętą wersję zdarzeń wynikającą z wyjaśnień współpodejrzanej,  wskazującej że Grzegorz W. może być  sprawcą zarzucanej mu zbrodni.