Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła w dniu 13.08.2019r. śledztwo w sprawie przeciwko Edmundowi W. podejrzanemu o to, że w nieustalonym czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia będąc właścicielem firmy Transport Ciężarowy, działając wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki SCANIA Tomaszem S., kierowcą ciężarówki VOLVO Danielem U., kierowcą ciężarówki SCANIA Grzegorzem J., kierowcą ciężarówki SCANIA Sylwestrem W., kierowcą ciężarówki TATRA Wiesławem P. oraz kierowcą ładowarki Emilem Cz. i kierowcą koparko- ładowarki JCB Markiem G., na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcom: koparki i  koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie,  przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 §1 kk.

            Kolejno, w toku wykonywanych czynności w dniu 14.08.2019r. Prokuratura postawiła zarzut Januszowi R., podejrzanemu o to, że: czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia, gm. Jeleniewo, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Edmundem W. – właścicielem firmy Transport Ciężarowy oraz innymi nieustalonymi kierowcami, na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni, wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni, które następnie były zasypywane, przy czym odpady te mogły spowodować istotne obniżenie, jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

            Wobec Janusza R., Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł.             Kolejno, celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w dniu 14.08.2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach skierował do Sądu Rejonowego w Suwałkach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Edmunda W.