Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie karne przeciwko Viktar S. podejrzanemu o to, że w dniu 20-07-2019r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania sprowadził na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego ciągnikiem samochodowym marki MERCEDES BENZ wraz z naczepą towar, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, w postaci 420000 paczek papierosów marki ’’REGAL”, przez co nastąpiło uszczuplenie podatków wielkiej wartości w kwocie 9148400,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7293216,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 1855184,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.            

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 23.07.2019r. zastosowano wobec podejrzanego Viktara S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie uchyleniu z chwilą złożenia nie później niż do dnia 05.08.2019 r. poręczenia majątkowego w wysokości 100.000 zł. Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł podejrzany, które postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 27.05.2019 r. nie zostało uwzględnione.