Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Andrzejowi W. podejrz. o to, że:

I.         w dniu 26 lipca 2019r około godz. 13:00 w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Wacławę T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustaloną osobę podającą się za córkę o imieniu „Lucyna” w sprawie rzekomo zaistniałych zdarzeń losowych i konieczności przekazania pieniędzy, udał się do pokrzywdzonej i odebrał od niej pieniądze w gotówce w dwóch kopertach w kwocie po 1300 zł i 23700 zł, powodując straty w łącznej wysokości 25 tys zł na szkodę Wacławy T., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk (tzw. metoda na wnuczka)

II.        w dniu 30 lipca 2019r około godz. 11:00-12: 00 w Suwałkach, działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Janinę G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustalonego mężczyznę podającego się za wnuczka o imieniu MACIEJ w sprawie rzekomo zaistniałego zdarzenia losowego i konieczności przekazania pieniędzy, udał się dwukrotnie do pokrzywdzonej i odebrał od niej najpierw kopertę z zawartością pieniędzy w kwocie 16 tys zł, a następnie kopertę z zawartością 39 tys zł, powodując straty w łącznej wysokości 55 tys zł na szkodę Janiny G., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

            Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 03.08.2019 r. zastosowano wobec podejrzanego Andrzeja W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy Ponadto decyzją tut. Prokuratury postanowiono o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Andrzeja W., w postaci zajęcia ruchomości w postaci kwoty 28 800 zł.