Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie przeciwko Markowi A. podejrz. o to, że w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 08.08.2019 r. w miejscowości Prudziszki wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem A., będąc współwłaścicielami Firmy Transportowo-Usługowej oraz prowadząc działalność gospodarczą Firmę Transportową, działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki MAN Kamilem B., kierowcą ciężarówki Mercedes Waldemarem O. oraz operatorem ładowarki Tadeuszem D., na terenie prywatnej żwirowni, wbrew przepisom składował odpady poremontowe, budowlane grupy 17 w postaci gruzu, styropianu, folii, tworzyw sztucznych oraz odpady komunalne przesortowane grupy 19, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcy koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie, przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W toku prowadzonego śledztwa, w dniu 09.08.2019r. powyżej wskazane zarzuty z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przedstawiono ponadto: Mirosławowi A., Waldemarowi O., Tadeuszowi D. i Kamilowi B..             W dniu 10.08.2019r. Sąd Rejonowy w Suwałkach wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o charakterze alternatywnym pod warunkiem wpłacania poręczenia majątkowo w kwocie 50.000 zł (dot.  Marka A..) oraz 60.000 zł (dot. Mirosława A.). Powyższe kwoty zostały wpłacone w dniu 10.08.2019r.