Komunikat Rzecznika

W związku z zainteresowaniem mediów informuję, że postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  umorzyła śledztwo w sprawie:

1) dokonanego przez nieustalone osoby zniszczenia przez podpalenie w dniu 11.11.2013 r. w Warszawie, kabiny wartowniczej o  wartości 15.000 zł, umiejscowionej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej usytułowanej   przy ul. Spacerowej w Warszawie, na szkodę Komendy Stołecznej Policji, przy czym sprawcy przedmiotowego czynu dokonali go działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk – na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców.

2) sprowadzeniaw dniu 11.11.2013 roku w Warszawie przez nieustalone osoby podczas Marszu Niepodległości zdarzenia w postaci pożaru kabiny wartowniczej usytułowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosji , które to zdarzenie zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach

tj. o czyn z art. 163 par. 1 pkt. 1 kk- na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

3) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 11.11.2013 roku w Warszawie, przekroczenia swych uprawnień przez funkcjonariusza publicznego- ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, poprzez podżeganie nieustalonych osób do zniszczenia przez podpalenie mienia stanowiącego własność KSP w Warszawie w postaci kabiny wartowniczej  

o wartości 15 tys. złotych , usytuowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał  na szkodę interesu publicznego  oraz na szkodę KSP  w Warszawie,

tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 288 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk– na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

4) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później jednak niż do 01 grudnia 2015 roku w Warszawie, niedopełnienia swych obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poprzez zaniechanie poinformowania właściwych organów ścigania o niezgodnym z prawem  działaniu ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, polegającym na podżeganiu nieustalonych osób  do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia poprzez  podpalenie w dniu 11.11.2013 roku podczas Marszu Niepodległości  kabiny wartowniczej      usytuowanej przy ogrodzeniu  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał na szkodę interesu publicznego

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

5) niedopełnienia w okresie czasu od daty bliżej nieustalonej do 11.11.2013 roku w Warszawie  swych obowiązków wynikających z m. in. art. 1 ust. 2 pkt 1,2  Ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy planowaniu czynności zabezpieczających przemarsz uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11.2013 roku  poprzez nienależyte  zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami obszaru otaczającego teren Ambasady Federacji Rosji oraz  kabiny wartowniczej umiejscowionej w pobliżu wejścia na teren posesji Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Spacerowej w Warszawie stanowiącej własność Komendy Stołecznej Policji w Warszawie czym w/wym. działali na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę KSP w Warszawie tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk  – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.