Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Rolandowi B- podejrzanemu o to, że:

w dniu 14.08.2019r. w Suwałkach przy ul. Dwernickiego  w Centrum Handlowym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Edyty M., w ten sposób, ze pod pozorem otrzymania dofinansowania zagranicznego w kwocie 2 milionów Euro podpisał z nią umowę inwestycyjną oferując kwotę 103 000 zł w zamian przyjmując od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 3000 zł czym działania jej szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.