Komunikat Rzecznika prasowego

            Prokuratura Rejonowa w Olecku skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko 21 osobom, w tym dwóm diagnostom.

            Jednemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26 przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach.

            W/w w sierpniu 2018r. na jednej ze stacji diagnostycznej w Gołdapi, nie wykonując badań technicznych pojazdów – poświadczali, że takie badania przeprowadzili – pobierając przy tym stosowną opłatę.

            Ponadto skierowano do Sadu akt oskarżenia przeciwko 19 osobom mającym nakłaniać diagnostów do poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych oraz zaświadczeniach o przeprowadzeniu badania technicznego.