POSZUKIWANY: NEJMAN Ewa Katarzyna

Imię i nazwisko:
Ewa Katarzyna Nejman

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
27.05.1972r., Brodnica

Imiona rodziców:
Tadeusz, Alicja

Ostatnie miejsce zam.:
86-134 Dragacz, Mniszek 21

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 286 § 1 kk w zw z art 12 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

11.12.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 297/19