Komunikat rzecznika prasowego

            Prokuratura Okręgowa w Suwałkach w dniu 27 grudnia 2019 r. skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko:

1. Annie O. oskarżonej o to, że w dniu 19 stycznia 2017 r. na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym Szpitala w Olecku, pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego, na którym ciążył obowiązek opieki nad ciężarną pacjentką, nie zachowała należytej ostrożności w ten sposób, iż mając wiedzę o stanie zdrowia tej pacjentki, zaniechała wykonania określonych badań i czynności, które miały istotny wpływ na oszacowanie ryzyka związanego z porodem silami natury i na podjęcie właściwej decyzji co do sposobu zakończenia ciąży, czym nieumyślnie spowodowała u tej pacjentki oraz u jej syna urodzonego na skutek cięcia cesarskiego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, o czyn z art. 156 § 1 pkt 2  kk w zw. z art. 156 § 2 kk


2. Ireneuszowi K. oskarżonemu o to, że w dniu 19 stycznia 2017 r. na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym Szpitala w Olecku, pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego od godziny 7:30, na którym ciążył obowiązek opieki nad ciężarną pacjentką, nie zachował należytej ostrożności w ten sposób, iż wobec nagłej zmiany sytuacji położniczej tej pacjentki o godz. 7:34 podjął decyzję o kontynuowaniu porodu silami natury i zaniechał podjęcia bez zbędnej zwłoki decyzji o wykonaniu cięcia cesarskiego i jego przeprowadzenia w trybie natychmiastowym, czym nieumyślnie spowodował u tej pacjentki oraz u jej syna urodzonego na skutek cięcia cesarskiego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci  choroby realnie zagrażającej życiu, o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk.

Za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.