POSZUKIWANY: BOROWICZ Jarosław

Imię i nazwisko:
Jarosław Borowicz

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.10.1977r., Parczew

Imiona rodziców:
Mieczysław , Maria

Ostatnie miejsce zam.:
21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 11/25

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1 akk w zw. z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

15.01.2020 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 7/20