Komunikat Rzecznika Prasowego

Z dniem 10 lutego 2020 r. Prokurator Krajowy powierzył pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Suwałkach Pani prokurator Małgorzacie Kozłowskiej-Szmigiero.