Komunikat Rzecznika Prasowego

Ukaraniem dwóch diagnostów samochodowych i siedemnastu współdziałających z nimi osób zakończyło się śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olecku.

Śledztwo dotyczyło mających miejsce w sierpniu 2018 roku w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Gołdapi poświadczeń nieprawdy w dowodzie rejestracyjnym oraz zaświadczeniu o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu. Diagności potwierdzali przeprowadzenie badań technicznych, których w rzeczywistości nie dokonywali, pobierając przy tym stosowną opłatę.

W sprawie przedstawiono zarzuty dwóm diagnostom tj. Piotrowi Z. i Krzysztofowi S. Pierwszemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26-ciu przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wykonywania zawodu diagnosty oraz zakazu opuszczania kraju.

Ponadto przedstawiono zarzuty 17 osobom, którzy nakłaniali diagnostów do poświadczenia nieprawdy. Zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowego celem zabezpieczenia orzeczonych w przyszłości kar grzywny oraz kosztów sądowych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, wyjaśnili okoliczności ich popełnienia i złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze.

Prokurator w dniu 4 października 2019 roku skierował do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia w tej sprawie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 3 lutego 2020 roku skazano diagnostów, Piotra Z. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 5 lat, zaś Krzysztofa S. na karę grzywny w wysokości 370 stawek dziennych po 10 zł każda. Ponadto na karę grzywny skazano 17 osób nakłaniających diagnostów do poświadczenia nieprawdy.