Komunikat Rzecznika Prasowego

            Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 26 lutego 2020 r. wydał wyrok po rozpoznaniu apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu I instancji zapadłego w wyniku skierowania aktu oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach w sprawie spowodowania śmierci Daniela R. w okolicach baru z kebabem w Ełku w dniu 31 grudnia 2016 roku około godz. 22.00.

           Sąd I instancji, czyli Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał Lassada A.  za winnego czynu opisanego w akcie oskarżenia, a polegającego na udziale w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża pomiędzy oskarżonym, Larbi A. i pokrzywdzonym, a następnie dokonaniu zabójstwa z zamiarem bezpośrednim Daniela R. poprzez zadanie mu ciosu nożem w okolicę klatki piersiowej, brzucha oraz ramienia, co doprowadziło do jego śmierci, tj. czynu z art. 148§1 kk w zb. z art. 159 kk w zw. z art. 11§2 kk.

          Za ten czyn Sąd Okręgowy w Suwałkach wymierzył oskarżonemu karę 12 lat pozbawienia wolności oraz zasądził tytułem zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę na rzecz matki i siostry pokrzywdzonego w kwotach odpowiednio 50 i 20 tyś zł.

          Po rozpoznaniu apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz obrońcy oskarżonego Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił zaskarżony wyrok uznając, że sprawca działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, utrzymując poprzedni wymiar kary, to jest 12 lat pozbawienia wolności.