Remont siedziby Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach

Zawiadomienie o otwarciu ofert z dn. 15.06.2020

Zawiadomienie z dn 29.05.2020r.

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert do 26.05.2020 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Ogłoszenie nr PO VII WB.262.01.2020 z dnia 13 maja 2020 roku

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

Dokumentacja projektowo kosztorysowa Remont Prokuratura Okręgowa Suwałki