Akty prawne

Ustawa o prokuraturze z 20 czerwca 1985 r.

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Polska karta praw ofiary

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości- Działania na rzecz ofiar przestępstw

Pomoc ofiarom przestępstw – strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury