Komunikat Rzecznika prasowego

           Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi S. – jako oskarżonemu i o to, że w okresie listopada 2017 roku w Olecku na terenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala …….. w Olecku pełniąc obowiązki ordynatora, na którym ciążył obowiązek opieki na pacjentem Piotrem Cz. Narażonym na niebezpieczeństwo nie zachował należytej staranności w ten sposób, że mając wiedzę o stanie zdrowia pacjenta nie zlecił konkretnych badań parametrów zapalnych, nie zlecił kontynuowania antybiotykoterapii, nie wdrożył profilaktyki przeciwzapalnej pomimo stwierdzenia w karcie ryzyka- średniego stopnia takich powikłań , nie skontrolował morfologii przed wypisem i pomimo dużego ryzyka zakażeń otwartej rany pachwinowej zlecił dalsze ambulatoryjne leczenie w poradni chirurgicznej, przez co nieumyślnie naraził Piotra Cz. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czym działał na jego szkodę; tj. o czyn z art. 160 § 2 kk w zw. z art.160 § 3 kk.


INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63.2019 Prokuratora Okręgowego w Suwałkach
z dnia 20 maja2019r.  dzień 21 czerwca 2019r. jest dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach oraz w podległych jednostkach prokuratur:

– Prokuraturze Rejonowej w Augustowie

– Prokuraturze Rejonowej w Ełku

– Prokuraturze Rejonowej w Olecku

– Prokuraturze Rejonowej w Sejnach

– Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach

Natomiast dniem pracy ustalony został dzień 29 czerwca 2019r.

POSZUKIWANY: MARCZUK Cezary

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Cezary MARCZUK

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
19.06.1968r., Siemiatycze

Imiona rodziców:
Marian, Czesława

Ostatnie miejsce zam.:
17-330 Nurzec Stacja, ul. Kolejowa 31

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

03.04.2019r., sygn. II Kp 55/19

Komunikat Rzecznika prasowego

I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach prowadzi śledztwo, wszczęte 14.03.br, dotyczące tzw. Piramidy finansowej, która miała miejsce na terenie Ełku.

Czynności były wykonywane wspólnie z KPP Ełk.

W sprawie zatrzymano, a następnie na wniosek prokuratury aresztowano na okres 3 miesięcy dwie osoby, tj.

1.Justynę W. – której prokuratura zarzuciła to, że:

I. działając w okresie 2015 – 2019 w Ełku i Suwałkach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych 5 pokrzywdzonych na kwotę co najmniej 2.806 904 zł stanowiące mienie wielkiej wartości  oraz wiele innych osób w ten sposób, że pod pozorem współpracy z firmą Ekspert (która w rzeczywistości nie miała miejsca) wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania  środków pieniężnych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych przez w/w oraz możliwości ich spłaty, działając tym samym na szkodę kredytobiorców oraz banków,

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk

II. w okresie jak w pkt I w Ełku, działając z inną ustaloną osobą, w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  nabywała od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

2.Karola B.- któremu zarzucono to, że w okresie 2015-2019 w Ełku, prowadząc firmę pod nazwą „B……”, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą,  w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych  przyjął pochodzące z przestępstwa zarzuconego Justynie W. środki pieniężne i nabywał od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości znacznej wartości,

tj. o czyn  z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk

Przyjęta z postanowieniu o przedstawieniu zarzutu wota 2.806 904 zł jest kwotą wstępną.

Wysoce prawdopodobnym jest, że liczba pokrzywdzonych może kształtować się w granicach ok 150 osób, a kwota oszustwa w ramach piramidy finansowej może sięgać  ok  60 mln złotych.

W wyniku przeszukań i innych czynności organów ścigania zabezpieczono luksusowe pojazdy, nieruchomości (16 szt na kwotę ok 7 mln zł  ), inne ruchomości, w tym wyroby ze złota.

W/w śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z  reprezentantami Krajowej  Administracji Skarbowej – t. Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno -Skarbowym  w Olsztynie a dotyczącym tzw. „pustych fakur”.

Komunikat Rzecznika prasowego

Dzisiaj, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach został aresztowany na 3 miesiące Daniel N. – któremu zarzucono to, że w październiku 2018r. w Olecku sprowadzał, przechowywał w pamięci telefonu, pendriva. dysku komputera pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich w celu rozpowszechniania, tj. o czyn z art. 202§3 kk.

Za w/w czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.