Komunikat Rzecznika

W wyniku aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Suwałkach został skazany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach na 5 lat pozbawienia wolności 37-letni mieszkaniec Łotwy za udział w procederze nielegalnego kopiowania kart bankomatowych i wypłacania pieniędzy powstałymi w ten sposób duplikatami kart.

Proceder miał miejsce w dniach 16-27 czerwca 2014 r. na terenie Augustowa, Ostródy, a także na terenie Łotwy i Indonezji. Sprawcy zamontowali na bankomacie w Augustowie i w Ostródzie urządzenie sczytujące zapis paska magnetycznego oryginalnej karty bankomatowej oraz miniaturową kamerę rejestrującą wprowadzany kod PIN. W ten sposób sprawcy uzyskiwali dostęp do sekwencji kodów PIN i danych identyfikujących poszczególne  karty. Następnie pozyskane w ten sposób dane przesyłali za pomocą komunikatora internetowego do kolejnej osoby, która na podstawie pozyskanych danych wytwarzała duplikaty kart bankomatowych, których  dane wcześniej sczytano.

Potem na terenie Indonezji wypłacono z bankomatów – posługując się w ten sposób podrobionymi (zduplikowanymi) kartami bankomatowymi – łącznie kwotę ok. 30,5 tys. zł na szkodę 19 osób i 9 banków.

Pierwszy z uczestników tego procederu, również obywatel Łotwy, został skazany już w 2015 roku. Natomiast osoba, której dotyczy obecny wyrok ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości i konieczne było poszukiwanie jej listem gończym połączonym z tymczasowym aresztowaniem.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Olecku skierowała do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Andrzejowi B. i 42-letniemu Mariuszowi K. oskarżonym o dokonanie kilkudziesięciu rozbojów na mieszkańcach Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Olecku.

Andrzej B. i Mariusz K. byli mieszkańcami stowarzyszenia od kilku lat. Do zdarzeń doszło w okresie od marca 2017 roku do 24 czerwca 2020 roku. Sprawcy atakowali pokrzywdzonych, używali wobec nich przemocy w postaci uderzeń otwartą dłonią oraz gumową pałką, a następnie dokonywali zaboru pieniędzy w kwocie od 100 do 1500 zł. Pokrzywdzeni byli osobami starszymi, bezbronnymi i z uwagi na obawę przed oskarżonymi nie informowali nikogo o tych zdarzeniach.

Jeden z oskarżonych przyznał się w części do zarzucanych mu czynów, W związku z obawą matactwa i ucieczki zastosowano wobec Andrzeja B. i Mariusza K. środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które jest nadal kontynuowane. Jeden z oskarżonych był uprzednio karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwo rozboju zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Komunikat Rzecznika

       Z dniem 1 października 2020.  Prokurator Krajowy powierzył pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego w Augustowie Pani prokurator Joannie Gref – Drejer. Dotychczasowy Prokurator Rejonowy w Augustowie – Pan prokurator Tomasz Milanowski objął bowiem funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Sądowego w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi gminy Bakałarzewo, podejrzanemu o uprawianie 48 roślin konopi innych niż włókniste oraz o posiadanie w mieszkaniu i w pomieszczeniu gospodarczym suszu z takich roślin o łącznej wadze ok. 450 gram.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury. Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Suwałkach uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowaniu na okres 2 miesięcy, z możliwością zmiany na poręczenie majątkowe.

Dalsze czynności śledztwa będą zmierzały do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia i do skierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku nadzoruje dochodzenie przeciwko trzem młodym mieszkańcom Ełku (19,20 i 29 lat), którzy w dniu 30 sierpnia 2020 r. dokonali kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczego na osiedlu Konieczki, skąd ukradli wyroby tytoniowe, alkoholowe i spożywcze. Spowodowali tym straty w łącznej wysokości 11,5 tys zł.

Najstarszy z wymienionych, wcześniej, to jest w maju tego roku, próbował już raz włamać się do tego samego sklepu, jednak nie zdołał pokonać zabezpieczeń drzwi. W związku z tym prokurator przedstawił mu dodatkowo zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem.

Po wykonaniu czynności procesowych z trzema podejrzanymi, prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Ełku uwzględnił wniosek prokuratora i wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 2 miesięcy. W tym czasie wykonane zostaną czynności procesowe w celu skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia.

Za kradzież z włamaniem, jak i za usiłowanie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.