Poszukiwany: CZUPER RYSZARD

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Czuper Ryszard

Pseudonim:b/d

Data i miejsce urodzenia:
31.01.1965r. w m. Wysokie

Imiona rodziców:
Józef, Stanisława

Ostatnie miejsce zam.:
ul. Ułanów Krechowieckich 1/14,  Augustów

Zawód: b/d

Rysopis: b/d

Opis przestępstwa popełnione przez w/w:
tj. o czyn z art 209 & 1 kk .

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

21.10.2014r. SRA sygn. II Kp. 161/14