POSZUKIWANY: Grzebalski Mariusz Dariusz

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
Mariusz Dariusz Grzebalski

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
08.09.1977r. Ostrów Lubelski

Imiona rodziców:
Marian, Grażyna

Ostatnie miejsce zam.:
Wola Tulnicka 16, 21-220 Siemień

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

12.03.2018 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 49/18

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie p-ko Wojciechowi B. – jako podejrzanemu o to, że w dniu 20 lutego 2018 r. około godz. 17:25 będąc przy ul. Pułaskiego  w Suwałkach wbrew przepisom ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał przy sobie środek odurzający z grupy I-N w postaci torebki foliowej z zawartością 25 zawiniątek z folii aluminiowej zawierających substancję koloru beżowego – heroiny o łącznej wadze 6,40 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego Wojciecha B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie p-ko Januszowi K. – jako podejrzanemu o to, że w dniu 18 lutego 2018 roku około godziny 19:55 w ośrodku MONAR-Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim, gm. Filipów, spowodował uszkodzenie ciała Roberta B. w ten sposób, że uderzył wymienionego w głowę bliżej nieustalonym narzędziem o cechach tnących, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rany ciętej w okolicy ciemieniowo-skroniowej, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż siedem dni, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Komunikat Rzecznika prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Robertowi K. – jako oskarżonemu o to, że:

– w dniu 23 sierpnia 2017 r. około godziny 20.05 w Suwałkach przy klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Reja, działając w zamiarze bezpośrednim usiłował dokonać zabójstwa Iwony K.  poprzez zadawanie jej ciosów nożem w klatkę piersiową i brzuch powodując u niej rany kłute klatki piersiowej i brzucha z uszkodzeniem wątroby, przepony, krwotokiem do jamy brzusznej i obu jam opłucnowych, jednakże zamierzonego celu zabójstwa nie osiągnął z uwagi na niezwłocznie udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną, natomiast opisane obrażenia ciała spowodowały u Iwony K. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk;

– w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca sierpnia 2017 r. do dnia 23 sierpnia 2017 r. w Suwałkach znęcał się fizycznie i psychicznie nad wspólnie zamieszkałą byłą żoną Iwoną K. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których popychał ją i szarpał, niszczył jej przedmioty, uniemożliwiał wejście do domu, wyzywał słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, chodził po mieszkaniu z nożem i groził pozbawieniem życia oraz zakłócał spoczynek nocny, a ponadto znęcał się psychicznie nad wspólnie  zamieszkałą dorosłą córką Agatą K.w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu zakłócał jej spoczynek nocny oraz w jej obecności wszczynał awantury domowe, w trakcie których używał słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obelżywe, , tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.