Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach w dniu 26 lutego 2020 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko 30-letniej Grecie W. oskarżonej o dokonanie zabójstwa swojego konkubenta Przemysława N. w dniu 13 kwietnia 2019 roku około godziny 18.00 w mieszkaniu przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach, tj. o czyn z art. 148§1 kk.

Do zdarzenia doszło w ten sposób, że po przyjściu nietrzeźwego konkubenta do mieszkania doszło do kłótni, szamotaniny i uderzeń, a następnie konkubina ugodziła mężczyznę nożem kuchennym w klatkę piersiową, powodując ranę serca. Po zadaniu ciosu Greta W. wezwała telefonicznie pogotowie. Jednakże odniesiona rana doprowadziła do śmierci Przemysława N. na miejscu zdarzenia.

We krwi Grety W. nie wykryto alkoholu, ani środków odurzających.

Wymieniona została poddana w toku śledztwa badaniom psychiatrycznym, a następnie obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Uzyskana opinia wskazuje, że poczytalność w chwili czynu nie budzi wątpliwości.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Ukaraniem dwóch diagnostów samochodowych i siedemnastu współdziałających z nimi osób zakończyło się śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olecku.

Śledztwo dotyczyło mających miejsce w sierpniu 2018 roku w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Gołdapi poświadczeń nieprawdy w dowodzie rejestracyjnym oraz zaświadczeniu o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu. Diagności potwierdzali przeprowadzenie badań technicznych, których w rzeczywistości nie dokonywali, pobierając przy tym stosowną opłatę.

W sprawie przedstawiono zarzuty dwóm diagnostom tj. Piotrowi Z. i Krzysztofowi S. Pierwszemu zarzucono poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w 26-ciu przypadkach, zaś drugiemu w dwóch przypadkach. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wykonywania zawodu diagnosty oraz zakazu opuszczania kraju.

Ponadto przedstawiono zarzuty 17 osobom, którzy nakłaniali diagnostów do poświadczenia nieprawdy. Zastosowano wobec nich zabezpieczenie majątkowego celem zabezpieczenia orzeczonych w przyszłości kar grzywny oraz kosztów sądowych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów, wyjaśnili okoliczności ich popełnienia i złożyli oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze.

Prokurator w dniu 4 października 2019 roku skierował do Sądu Rejonowego w Olecku akt oskarżenia w tej sprawie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 3 lutego 2020 roku skazano diagnostów, Piotra Z. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda oraz zakaz wykonywania zawodu diagnosty na okres 5 lat, zaś Krzysztofa S. na karę grzywny w wysokości 370 stawek dziennych po 10 zł każda. Ponadto na karę grzywny skazano 17 osób nakłaniających diagnostów do poświadczenia nieprawdy.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi śledztwo w sprawie udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ełku w dniu 8 lutego 2020 r. w Prostkach.

Mężczyzna oferujący korzyść majątkową został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury.

Prokurator przedstawił 37-letniemu mężczyźnie zarzut, że w trakcie przeprowadzanej kontroli drogowej na ul. Lipowej w Prostkach jako pasażer i jednocześnie właściciel kontrolowanego samochodu udzielił korzyści majątkowej, proponując pieniądze w kwocie 200 zł dwóm funkcjonariuszom Policji, w zamian za odstąpienie przez nich od ukarania go mandatem za wykroczenie polegające na dopuszczeniu do prowadzenia jego pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień.

Opisany czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 229§3 kk, które jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Wykonywane są obecnie czynności w celu skompletowania materiału dowodowego i skierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Z dniem 10 lutego 2020 r. Prokurator Krajowy powierzył pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Suwałkach Pani prokurator Małgorzacie Kozłowskiej-Szmigiero.

Komunikat Rzecznika Prasowego

     Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym do jakiego doszło w dniu 9 lutego 2020 r. około godz. 14.00 w miejscowości Płociczno-Tartak, gm. Suwałki.

    W toku śledztwa prokurator przedstawił Szymonowi N. dwa zarzuty popełnienia przestępstwa.

    Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania wypadku drogowego, polegającego na tym, że  kierując w stanie nietrzeźwości pojazdem marki BMW, nie zachował należytej ostrożności, nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych i ukształtowania przebiegu drogi, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawy chodnik i pobocze, gdzie uderzył w drzewo, powodując przewrócenie się pojazdu na dach.  W wyniku tego pasażer pojazdu poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Czyn ten zakwalifikowano z art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1 kk, co w konsekwencji powoduje zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 12 oraz m.in. dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

   Drugi zarzut dotyczy kierowania wymienionym pojazdem w czasie zdarzenia, będąc w stanie nietrzeźwości, tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a§1 kk.

   Na wniosek prokuratora Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

    Wykonywane są obecnie czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia i skierowania aktu oskarżenia do Sądu.