POSZUKIWANY: BOROWICZ Jarosław

Imię i nazwisko:
Jarosław Borowicz

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
16.10.1977r., Parczew

Imiona rodziców:
Mieczysław , Maria

Ostatnie miejsce zam.:
21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 11/25

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1 akk w zw. z art. 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

15.01.2020 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 7/20

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi śledztwo przeciwko Marcinowi Ł. i Agnieszce N. podejrzanym o przestępstwo z art. 158§2 kk polegające na tym, że w  dniu 05.01.2020 r w Ełku w mieszkaniu  i na klatce schodowej przy ul. Mickiewicza wzięli  udział w pobiciu pokrzywdzonego,  zadając  mu uderzenia  pięściami  i kopiąc  po głowie, co w efekcie doprowadziło do jego upadku ze schodów na klatce schodowej i doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci obrażeń głowy, realnie zagrażających jego życiu.

Mariuszowi Ł. przypisano dodatkowo działanie w warunkach recydywy wielokrotnej z art. 64 § 2 kk.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Ełku zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o to, że w dniu 10.01.2020 roku około godziny 20:30 w Suwałkach na ulicy Dwernickiego 15 przed wejściem do Centrum Handlowego PLAZA umyślnie, publicznie i bez powodu, okazując lekceważenie porządku prawnego, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia dwóch innych mężczyzn, uderzając pokrzywdzonych pięściami po całym ciele, powodując obrażenia głowy, w tym złamanie kości nosowej jednego z pokrzywdzonych, czym narazili ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 kk. 

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, powstrzymywania się od jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzonymi, zakazu zbliżania się do  pokrzywdzonych oraz zakazu opuszczania kraju.

Komunikat Rzecznika Prasowego

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie przeciwko dwóm obywatelom Litwy podejrzanym o to, że w dniu 20 grudnia 2019 roku około godz. 11:30 w Suwałkach  na ul. Kościuszki wspólnie i w porozumieniu pomagali w zbyciu 14 sztuk hulajnóg elektrycznych o łącznej wartości około 58.800 zł, pochodzących z kradzieży dokonanej w dniu 19.12.2019 r. w Wiedniu w ten sposób, że w nieustalony sposób weszli w posiadanie tych pojazdów na terenie Austrii, a następnie przewozili je przez teren Polski z zamiarem przetransportowania na teren Litwy, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z możliwością zmiany na poręczenie majątkowe w określonej kwocie.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.