Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przejęła z Prokuratury Rejonowej w Olecku śledztwo dotyczące śmierci 9- miesięcznej dziewczynki.

Dzisiaj na wniosek tut. Prokuratury zostali aresztowani na 3 miesiące ojciec i matka w/w dziecka, którym zarzucono znęcania się fizyczne nad w/w dziewczynką w okresie od kwietnia 2019 roku do 20 czerwca 2019 bieżącego roku.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem połączone z wykorzystaniem seksualnym pokrzywdzonej.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Danielowi W. – jako oskarżonemu i o to, że:

w okresie od 2011 roku do 14 października 2018 roku w Olecku rozpowszechniał w  sieci, przechowywał, utrwalał w pamięci nośników elektronicznych pliki video – oraz graficzne zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich jak też uzyskiwał do nich dostęp.

tj. o czyn z art. 202§ 3 kk w zb. z art. 202 § 4a kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Podejrzany przebywa w  Areszcie Śledczym.

Komunikat Rzecznika

            Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przedstawiła dzisiaj  dla Roberta R zarzut popełnienia 5 przestępstw z art.217§1 kk polegających na tym ,że w/w w 2018 r w Szkole Podstawowej w K……..

naruszył nietykalność cielesną małoletnich 4 uczennic.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w  tygodniu w KPP Sejny połączonego z zakazem prowadzenia jakichkolwiek zajęć,  w tym dydaktycznych z małoletnimi dziewczętami oraz zobowiązano podejrzanego do powstrzymywania się od jakichkolwiek kontaktów z ustalonymi pokrzywdzonymi.

KOMUNIKAT RZECZNIKA

Nie jest prawdą , jak podano w art.pt:”Konkurs na anonimy dotyczące posłanki wraca do prokuratury. Jest decyzja sądu”  opublikowanym  na portalu Onet Białystok w dniu 8 maja 2019 ok – jakoby Suwalska Prokuratura „przez kilka miesięcy przerzucała się z Warszawską  Prokuraturą sprawą z zawiadomienia posłanki Pani Bożeny Kamińskiej” dotyczącej wystąpienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku p. Daniela Kołnierowicza.

Suwalska prokuratura nigdy nie prowadziła jakiegokolwiek postępowania przygotowawczego z zawiadomienia pani posłanki Bożeny Kamińskiej dotyczącego zachowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku p. Daniela Kołnierowicza.

Z poważaniem

Ryszard Tomkiewicz/Rzecznik Prasowy

Komunikat rzecznika

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przedstawiła Oldze P. zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że: 7 lipca 2018 roku w szpitalu w Olecku, będąc osobą na której ciążył obowiązek opieki nad pacjentem Stanisławem C. zaniechała przeprowadzenia wymaganej diagnostyki, w tym zaniechała zlecenia badania EKG oraz pomiaru ciśnienia tętniczego i dalszej diagnostyki kardiologicznej przez co naruszyła reguły ostrożności dopuszczając się błędu diagnostycznego, co w konsekwencji doprowadziło do nieumyślnego spowodowania w dniu 7 lipca 2018 roku śmierci Stanisława C., tj. o czyn z art. 155kk.