Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Aleksandrze P. – której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że:

– w dniu 17.08.2019r. ok. godz. 20.20 w Suwałkach przy ul. Kościuszki  na terenie apteki „dr MAX-TESCO” działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem S. dokonała zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków: serum do twarzy LIQ CC – 3 szt. opakowania w kolorze różowym, czerwonym i niebieskim w łącznej cenie 180 zł, spray do włosów LOXON MAX- 1 szt. w cenie ok. 60 zł i spray do włosów LOXON 2% – 1 szt. w cenie ok. 45 zł, tabletki na skórę MERZ SPECIAL – 1 szt. w cenie ok. 50 zł, tabletki na potencję Stymen – 2 szt. w łącznej cenie ok. 100 zł, tabletki na potencję dla kobiet Erotic – 1 szt. w cenie ok. 35 zł, tabletki na potencję Permen King – 1 szt. w cenie ok. 80 zł o łącznej wartości 550 zł n/sz apteki „dr MAX – TESCO” tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

W dniu 18.08.2019r. Piotrowi S. , przedstawiono zarzut, że:

– w dniu 17.08.2019r. ok. godz. 20.20 w Suwałkach przy ul. Kościuszki na terenie apteki „dr MAX-TESCO” działając wspólnie i w porozumieniu z Aleksandrą P. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia kosmetyków: serum do twarzy LIQ CC – 3 szt. opakowania w kolorze różowym, czerwonym i niebieskim w łącznej cenie 180 zł, spray do włosów LOXON MAX – 1 szt. w cenie ok. 60 zł i spray do włosów LOXON 2% – 1 szt. w cenie ok. 45 zł, tabletki na skórę MERZ SPECIAL – 1 szt. w cenie ok. 50 zł, tabletki na potencję Stymen – 2 szt. w łącznej cenie ok. 100 zł, tabletki na potencję dla kobiet Erotic – 1 szt. w cenie ok. 35 zł, tabletki na potencję Permen King – 1 szt. w cenie ok. 80 zł o łącznej wartości 550 zł n/sz apteki „dr MAX – TESCO” tj. o czyn z art. 278 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec podejrzanego Piotra S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wszczął śledztwo p-ko Dawidowi K., podejrzanemu o to, że:

w dniu 26.08.2019r. ok. godz. 19.45 będąc na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach posiadał przy sobie wbrew przepisom ustawy znaczne ilości środków odurzających z grupy I-N w postaci suszu roślinnego ziela konopii innych niż włókniste o łącznej wadze 60,59 grama brutto oraz znaczne ilości substancji psychotropowej z grupy II – P w postaci amfetaminy o wadze 300,2 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego Dawida K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wszczął śledztwo w sprawie p-ko:

 Piotrowi D., Sławomirowi O. oraz Dawidowi Sz. podejrzanym o to, że:

– w dniu 28.08.2019r. ok. godz. 18.00 w Suwałkach na ul. Ogrodowej, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w pozorumieniu grożąc Pawłowi B. przedmiotem przypominającym swoim wyglądem broń palną , zażądali od niego wydania pieniędzy w kwocie 220 zł oraz dwóch  kart bankomatowych na jego nazwisko, po czym dokonali płatności w/w kartami na kwotę 11,98 zł powodując swoim działaniem łączne straty w kwocie 231,98 zł tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 i 5 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec w/w podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach skierowała do Sądu Rejonowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Robertowi R- jako oskarżonemu o to, że:

–  w bliżej nieokreślonym czasie nie wcześniej niż w dn. 15 czerwca 2018r. i nie później niż w dn. 22 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Krasnopolu w czasie przerwy lekcyjnej naruszył nietykalność cielesną małoletniej uczennicy w ten sposób, że w klasie uderzył ją otwartą dłonią dwa razy w pośladek, czym działał na szkodę małoletniej., tj. o czyn z art. 217 § 1 kk,

– w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu podczas prowadzonych lekcji naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana lub uda, czym działał na szkodę małoletniej., tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk,

-w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu podczas prowadzonych lekcji naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana i głaskał jej nogę, czym działał na szkodę małoletniej, tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

– w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż do dn. 22 czerwca 2018r. – działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru – w Szkole Podstawowej w Krasnopolu naruszał nietykalność cielesną uczennicy gimnazjum małoletniej w ten sposób, że w czasie przerw lekcyjnych obejmował ją za biodro, na lekcji przysiadając się do niej na jednym krzesełku dotykał dłonią jej nogi, tj. kolana oraz obejmował, czym działał na szkodę małoletniej

 tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kkWobec oskarżonego aktualny jest zakaz prowadzenia jakichkolwiek zająć dydaktycznych z małoletnimi dziewczynami oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Rolandowi B- podejrzanemu o to, że:

w dniu 14.08.2019r. w Suwałkach przy ul. Dwernickiego  w Centrum Handlowym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Edyty M., w ten sposób, ze pod pozorem otrzymania dofinansowania zagranicznego w kwocie 2 milionów Euro podpisał z nią umowę inwestycyjną oferując kwotę 103 000 zł w zamian przyjmując od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 3000 zł czym działania jej szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Mariuszowi Cz. Oraz Rafałowi M. podejrzanym  o to, że:

– w dniu 10 września 2019 roku w godzinach popołudniowych przy ul. Grodzieńskiej w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu publicznie znieważyli Gerarda Ch. i Levi O. wypowiadając w ich kierunku słowa poniżające ze względu na rasę oraz stosowali wobec pokrzywdzonych przemoc poprzez szarpanie za ubranie i popychanie w/w i groźbą bezprawną pobicia działając z powodu ich przynależności rasowej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 11 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

– w dniu 10 września 2019 roku w godzinach popołudniowych przy ul. Grodzieńskiej w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobach Gerarda Ch. i Levi O. w ten sposób, że używając przemocy poprzez odpychanie i uderzanie rękoma po ciele Levi O. zażądali wydania pieniędzy a następnie posługując się nożem poprzez wymachiwanie nim przed Gerardem Ch. zabrali w celu przywłaszczenia zegarek marki wartości 1500 zł i okulary korekcyjne Vision Express wartości 1500 zł na szkodę Gerarda Ch. oraz różaniec wartości 150 zł na szkodę Levi O., tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Ełku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Olecku prowadzi śledztwo p-ko Katarzynie Ł.- podejrzanej o to, że : w dniu 22 lipca 2019 roku ok. godz. 15.00 w Olecku, w mieszkaniu działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Jerzego C. zadała mu cios nożem w okolice klatki piersiowej co spowodowało zgon pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 148 § 1 kk. w/w podejrzana została tymczasowo aresztowana.

Komunikat Rzecznika

W związku z zainteresowaniem mediów informuję, że postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  umorzyła śledztwo w sprawie:

1) dokonanego przez nieustalone osoby zniszczenia przez podpalenie w dniu 11.11.2013 r. w Warszawie, kabiny wartowniczej o  wartości 15.000 zł, umiejscowionej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej usytułowanej   przy ul. Spacerowej w Warszawie, na szkodę Komendy Stołecznej Policji, przy czym sprawcy przedmiotowego czynu dokonali go działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk – na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców.

2) sprowadzeniaw dniu 11.11.2013 roku w Warszawie przez nieustalone osoby podczas Marszu Niepodległości zdarzenia w postaci pożaru kabiny wartowniczej usytułowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosji , które to zdarzenie zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach

tj. o czyn z art. 163 par. 1 pkt. 1 kk- na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

3) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 11.11.2013 roku w Warszawie, przekroczenia swych uprawnień przez funkcjonariusza publicznego- ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, poprzez podżeganie nieustalonych osób do zniszczenia przez podpalenie mienia stanowiącego własność KSP w Warszawie w postaci kabiny wartowniczej  

o wartości 15 tys. złotych , usytuowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał  na szkodę interesu publicznego  oraz na szkodę KSP  w Warszawie,

tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 288 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk– na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

4) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później jednak niż do 01 grudnia 2015 roku w Warszawie, niedopełnienia swych obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poprzez zaniechanie poinformowania właściwych organów ścigania o niezgodnym z prawem  działaniu ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, polegającym na podżeganiu nieustalonych osób  do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia poprzez  podpalenie w dniu 11.11.2013 roku podczas Marszu Niepodległości  kabiny wartowniczej      usytuowanej przy ogrodzeniu  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał na szkodę interesu publicznego

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

5) niedopełnienia w okresie czasu od daty bliżej nieustalonej do 11.11.2013 roku w Warszawie  swych obowiązków wynikających z m. in. art. 1 ust. 2 pkt 1,2  Ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy planowaniu czynności zabezpieczających przemarsz uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11.2013 roku  poprzez nienależyte  zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami obszaru otaczającego teren Ambasady Federacji Rosji oraz  kabiny wartowniczej umiejscowionej w pobliżu wejścia na teren posesji Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Spacerowej w Warszawie stanowiącej własność Komendy Stołecznej Policji w Warszawie czym w/wym. działali na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę KSP w Warszawie tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk  – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.