Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach w czerwcu 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Ełku akt oskarżenia p-ko Tomaszowi M.- jako oskarżonemu o to, że:

w dniu 31 marca 2018 roku w miejscowości Kalinowo przy ul. Mazurskiej  w Kościele, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, złośliwie przeszkadzał publicznemu wykonaniu aktu religijnego kościoła oraz obraził uczucia religijne Alberta I. Waldemara Sz. Elżbiety D., Karola O., Elżbiety Beaty K.. Janiny W., Krzysztofa O. i Alicji K. poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej w postaci hostii oraz miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędu religijnego w ten sposób, że w trakcie odprawianej mszy, będąc pod znacznym wpływem alkoholu, głośno komentował słowa księdza i naśladował jego gesty oraz spożywał alkohol w postaci piwa, tj. o czyn z art. 195§ 1 kk w zb. z art. 196 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego, IV Wydziału Zamiejscowego w Sejnach akt oskarżenia p-ko Januszowi K- jako oskarżonemu o to, że:

w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 08 maja 2018 roku  w m. Buda Zawidugierska, gmina Puńsk, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną Ireną K.w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wielokrotnie wszczynał awantury domowe, w trakcie, których, wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, popychał, niepokoił, a w dniu 08 maja 2018 roku w trakcie trwającej awantury, chwycił ją rękoma za szyję i dusił, a następnie tego samego dnia groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia i spaleniem domu, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach skierowała do Sądu Rejonowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko Kamilowi J. – jako oskarżonemu o to, że:

w nocy z 28/29 stycznia 2018 roku w Suwałkach publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi sprawcami publicznie propagował faszystowski ustrój państwa oraz nawoływał do nienawiści na tle różnic rasowych, w ten sposób, że naniósł na elewacjach budynków symbole w postaci „krzyża celtyckiego” – kołomira oraz napisy o treści „SKS”, „Wigry Suwałki Hooligans”, „JWP”, tj. bloku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego czym spowodował straty w wysokości ok. 5152,40 zł na szkodę Gminy Miejskiej Suwałki oraz trafostacji przy ul. Daszyńskiego  czym spowodował straty w wysokości ok. 1000 zł na szkodę PGE Dystrybucja w Suwałkach,tj. o czyn z art. 256§1 kk w zb. z art. 288§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 57a§l kk

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach prowadzi postępowanie karne p-ko Andrzejowi B- jako podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 12.09.2017r. ok. godz. 23:00 w Sejnach w Izbie przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach jako lekarz dyżurny nie zlecił sporządzenia stosownej dokumentacji i wykonania koniecznych badań pacjenta Mieczysława S., pomimo posiadanej wiedzy, iż pacjent jest obciążony chorobą układu krążenia, co przyczyniło się do opóźnienia w udzieleniu pomocy lekarskiej Mieczysławowi S., przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art. 160 § 2 kk,
  2. w dniu 14.10.2017r. w m. Smolany jako lekarz dyżurny karetki Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na skutek wezwanej do pacjenta Mieczysława S., karetki pomimo istniejących wskazań, że pacjent jest obciążony problemami kardiologicznymi, nie zabrał go na SOR w celu dalszej diagnostyki i obserwacji, przez co nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, choć zgodnie ze wskazaniami wiedzy lekarskiej powinien i mógł to przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 3 kk w zw. z art; 160 § 2 kk.

Wobec Andrzeja B. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza oraz poręczenia majątkowego w kwocie 5.000 złotych.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku nadzoruje dochodzenie w sprawie nękania Darii E.

W toku dochodzenia Bartoszowi G. przedstawiono zarzut, że w okresie od 01 maja 2018 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku w Ełku uporczywie nękał byłą konkubinę Darię W. w ten sposób, że o różnych porach dnia i nocy dzwonił i wysyłał na jej telefon komórkowy wiadomości tekstowe sms, śledził ją jeżdżąc za nią samochodem oraz szukał jej w miejscu zamieszkania i pracy, wzbudzając tym u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i naruszał istotnie jej prywatność , tj. o czyn z art. 190 a § 1 kk.

Prokurator zastosował wobec Bartosza G. środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakazem zbliżania się do niej. Pomimo tego środka podejrzany nadal nękał pokrzywdzoną. W związku z tym prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Bartosza G. Sąd Rejonowy w Ełku uwzględnił ten wniosek i aresztował podejrzanego na 2 miesiące.