Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Damianowi P. i Sebastianowi P. Januszowi K. jako  podejrzanym o to, że:

w dniu 9 maja 2018 roku w godz. 22.45- 23.50 w kompleksie leśnym w miejscowości Gawiniańce, gm. Sejny, działając wspólnie i w porozumieniu …. oraz ustalonym nieletnim pozbawił wolności Mariusza U. poprzez skrępowanie taśmą foliową kończyn pokrzywdzonego i przywiązanie go do drzewa, tj. o czyn z art.. 189 § 1 kk.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Januszowi K. – podejrzanemu o to, że:

dnia 8 maja 2018 roku w Gminie Puńsk w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca 2016 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną Ireną K. wszczynając awantury, wyzywając słowami wulgarnymi, niepokojeniu oraz duszeniu, popychaniu i wykręcaniu rąk pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Sad Rejonowy w Augustowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres …  do dnia 7 lipca 2018 roku.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Tomaszowi P..-jako podejrzanemu o to, że:

  1. w dniu 6 maja 2018 roku około godz. 01:50 w rejonie lokalu „Karczma” w Puńsku będąc w stanie nietrzeźwości w trakcie szarpaniny z Konradem Sz. Użył wobec niego noża powodując nim u pokrzywdzonego ranę ciętą szyi (karku), czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.
  2. w dniu 6 maja 2018 roku około godz. 01:50 w rejonie lokalu „Karczma” w Puńsku będąc w stanie nietrzeźwości w trakcie szarpaniny z  Waldemarem Z. . Użył wobec niego noża powodując nim u pokrzywdzonego ranę ciętą szyi, czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czynu  tego dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.
  3. w dniu 6 maja 2018 roku około godz. 01:50 w rejonie lokalu „Karczma” w Puńsku będąc w stanie nietrzeźwości w  trakcie szarpaniny Witoldem K. Użył wobec niego noża powodując nim u pokrzywdzonego ranę ciętą szyi po stronie lewej , czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czynu  tego dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.
  4. w dniu 6 maja 2018 roku około godz. 01:50 w rejonie lokalu „Karczma” w Puńsku będąc w stanie nietrzeźwości w trakcie szarpaniny z Dawidem Sz. Użył wobec niego noża powodując nim u pokrzywdzonego rany cięte w okolicy prawego policzka i barku prawego, czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czynu  tego dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.
  5. w dniu 6 maja 2018 roku około godz. 01:50 w rejonie lokalu „Karczma” w Puńsku będąc w stanie nietrzeźwości w trakcie szarpaniny z Edwinem J.Użył wobec niego noża powodując nim u pokrzywdzonego powierzchniowe nacięcia skóry na przedniej ścianie brzucha o długościach na 0,5 cm i 6,5 cm, czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż 7 dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym czynu  tego dopuścił się publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk.

Wobec w/wym. postanowieniem Prokuratury zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 3.000 zł oraz zabezpieczenie majątkowe w kwocie 17.000 zł.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Sejnach nadzoruje dochodzenie przeciwko Wacławowi R.-jako podejrzanemu o to, że:

w dniu 27 kwietnia 2018 roku w kompleksie leśnym w miejscowości Okółek, gm. Giby, z naruszeniem przepisów ustawy dokonał zabicia psa rasy mieszanej, działając ze szczególnym okrucieństwem, w ten sposób, że przy użyciu siekiery zadawał wielokrotnie uderzenia zwierzęciu powodując wieloodłamowe uszkodzenia kości ciemieniowej, uszkodzenia mózgu oraz rdzenia przedłużonego, uszkodzenia szczęki lewej, uszkodzenia żuchwy lewej i rany okolicy szyi, czym działał na szkodę Kingi G. , tj. o czyn z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji.