Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach  nadzoruje dochodzenie p-ko Krystianowi B-

podejrzanemu o to, że: w dniu 7 lipca 2018 r. około godziny 23:40 w Suwałkach w pobliżu i w bramie przy ul. Chłodnej  działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami wziął udział w pobiciu Macieja J. i Adriana Patryka S. zadając pokrzywdzonym ciosy rękami i nogami w okolice głowy i po całym ciele narażając pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu powodując u pokrzywdzonego Macieja J. oraz u pokrzywdzonego Adriana S. obrażenia ciała:

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo:

 

 o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

W toku prowadzonego postępowania Borisas S. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art.  54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks polegającego na tym, że dnia 04.07.2018 r. o godz. 22:05 w m. Budzisko, uchylając się od opodatkowania, przewoził ciągnikiem samochodowym marki MAN wraz z naczepą o numerze rejestracyjnym wyroby akcyzowe, bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy w postaci 453 000 paczek papierosów marki FEST, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczelnienie należności celnej w kwocie 594 916,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 9 902 503,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7 746 438,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 2 156 065,00 zł.

Sąd Rejonowy w Suwałkach II Wydział Karny zastosował – na wniosek prokuratora – wobec podejrzanego Borisas S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Sebastianowi K- jako :

 

podejrzanemu o to, że w dniu 23 czerwca 2018 r. ok. godz. 5:55 w Suwałkach przy ul. Kościuszki  usiłował dokonać rozboju na osobie Czesława T. w ten sposób, że zażądał od pokrzywdzonego wydania pieniędzy, a wobec odmowy wydania pieniędzy przez pokrzywdzonego uderzał pokrzywdzonego pięściami po twarzy, głowie, przewrócił na ziemię i w dalszym ciągu kopał w klatkę piersiową oraz po nogach, żądając wydania pieniędzy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy Policji, przy czym działaniem swym spowodował u pokrzywdzonego szereg obrażeń ciała, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. art.280 § 1 kk.

Sąd Rejonowy w Suwałkach postanowieniem zastosował wobec podejrzanego – na wniosek prokuratora – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie p-ko Krystianowi K. – jako podejrzanemu o to, że:

  1. W dniu 31 maja 2018 r. w godzinach: 06.45 – 09.25 w Suwałkach przy ulicy Emilii Plater z mieszkania prywatnego, wykorzystując sen pokrzywdzonego, wspólnie i w porozumieniu z Piotrem P. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 500 złotych, wzmacniacza komputerowego o wartości 160 złotych, telefonu komórkowego o wartości około 500 złotych, telefonu LARK o wartości około 150 zł oraz karty płatniczej VISA bank ING, czym spowodował straty w wysokości 1322,23 zł n/sz Grzegorza H., o czyn z art. 278 § 1 i 5 kk;
  2. W dniu 31 maja 2018 r. o godzinie 09.25 w Suwałkach przy ulicy Kościuszki na terenie sklepu dokonał kradzieży z włamaniem poprzez posłużenie skradzioną kartą płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego dokonując nią płatności bezgotówkowej na kwotę 254,80 zł, czym spowodował straty w tej samej wysokości n/sz Grzegorza H., o czyn z art. 279 § 1 kk;
  • W dniu 31 maja 2018 r. w Suwałkach przy ulicy Krótkiej na terenie restauracji działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dwukrotnie dokonał kradzieży z włamaniem poprzez posłużenie się skradzioną kartą płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego dokonując nią płatności bezgotówkowej :

– o godzinie 10.06.42 – na kwotę 27,50 zł

– o godzinie 16.05.45 – na kwotę 35,50 zł,

czym spowodował straty w wysokości 63 zł n/sz Grzegorza H., tj. o czyn z art.   279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk;

  1. W dniu 31 maja 2018r. o godzinie 10.14.27 w Suwałkach w bliżej nieustalonym miejscu dokonał kradzieży z włamaniem poprzez posłużenie się skradzioną kartą płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego dokonując nią płatności bezgotówkowej na kwotę 20, 50 zł, czym spowodował straty tej samej wysokości n/sz Grzegorza H., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk;
  2. W dniu 31 maja 2018r. o godzinie 10.33.37 w Suwałkach przy ulicy Noniewicza

na terenie sklepu dokonał kradzieży z włamaniem poprzez skradzioną kartę płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego dokonując nią płatności bezgotówkowej na kwotę 37,47 zł, czym spowodował straty tej samej wysokości n/sz Grzegorza H., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk;

  1. W dniu 31 maja 2018r. w Suwałkach przy ulicy Konopnickiej na terenie baru działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru sześciokrotnie dokonał kradzieży z włamaniem poprzez posłużenie się skradzioną kartą płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego dokonując nią płatności bezgotówkowej:

– o godzinie 16.13.51 na kwotę 18 zł

– o godzinie 16.19.08 na kwotę 12 zł

– o godzinie 16.30.59 na kwotę 19 zł

– o godzinie 16.58.46 na kwotę 35 zł

– o godzinie 17.09.16 na kwotę 28 zł

– o godzinie 17.16.17 na kwotę 20 zł

oraz o to, że o godzinie 17.25 usiłował dokonać kradzieży z włamaniem poprzez posłużenie się w transakcji zbliżeniowej skradzioną  kartą płatniczą VISA banku ING należącą do pokrzywdzonego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na przekroczenie dziennego limitu transakcji przypisanych dla tej karty, czym spowodował  straty w wysokości 132 zł  n/sz Grzegorza H., tj. o czyn z art. 279 § 1 kk, art. 13 § 1 k w zw. z art. 279 § 1 w zw. z art. 12 kk.

Piotr P. usłyszał zarzut popełnienia czynu z art. 278 § 1 i 5 kk polegającego na tym, że: w dniu 31 maja 2018r. w godzinach: 06.45 – 09.25 w Suwałkach przy ulicy Emilii Plater z mieszkania prywatnego, wykorzystując sen pokrzywdzonego, wspólnie i w porozumieniu z Krystianem K. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 500 złotych, wzmacniacza komputerowego o wartości 160 złotych, telefonu komórkowego HUAWEI P9 o wartości około 500 złotych, telefon LARK o wartości około 150 zł oraz karty płatniczej VISA banku ING, czym spowodował straty w wysokości 1322,23 zł n/sz Grzegorza H.

Wobec Krystiana K. oraz Piotra P. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa do KMP w Suwałkach 2 razy w tygodniu oraz zakazu opuszczania kraju.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.