POSZUKIWANY : ROBERT SADOWSKI

Prokurator Rejonowy w Augustowie poszukuje listem gończym:

Imię i nazwisko:
ROBERT SADOWSKI

Pseudonim:
b/d

Data i miejsce urodzenia:
09.04.1972r. w Suwałkach

Imiona rodziców:
Edmund, Leontyna

Ostatnie miejsce zam.:
Zajączkowo Wieś 19A, 16-423 Bakałarzewo

Zawód:
b/d

Rysopis:
b/d

Opis przestępstwa popełnionego przez w/w:
o czyn z art 209 § 1 kk

Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:

16.08.2019 Sąd Rejonowy w Augustowie, sygn. II Kp 163/19

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła w dniu 13.08.2019r. śledztwo w sprawie przeciwko Edmundowi W. podejrzanemu o to, że w nieustalonym czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia będąc właścicielem firmy Transport Ciężarowy, działając wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki SCANIA Tomaszem S., kierowcą ciężarówki VOLVO Danielem U., kierowcą ciężarówki SCANIA Grzegorzem J., kierowcą ciężarówki SCANIA Sylwestrem W., kierowcą ciężarówki TATRA Wiesławem P. oraz kierowcą ładowarki Emilem Cz. i kierowcą koparko- ładowarki JCB Markiem G., na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcom: koparki i  koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie,  przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 §1 kk.

            Kolejno, w toku wykonywanych czynności w dniu 14.08.2019r. Prokuratura postawiła zarzut Januszowi R., podejrzanemu o to, że: czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia, gm. Jeleniewo, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Edmundem W. – właścicielem firmy Transport Ciężarowy oraz innymi nieustalonymi kierowcami, na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni, wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni, które następnie były zasypywane, przy czym odpady te mogły spowodować istotne obniżenie, jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

            Wobec Janusza R., Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł.             Kolejno, celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w dniu 14.08.2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach skierował do Sądu Rejonowego w Suwałkach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Edmunda W.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w sprawie przeciwko Markowi A. podejrz. o to, że w nieustalonym czasie nie później niż do dnia 08.08.2019 r. w miejscowości Prudziszki wspólnie i w porozumieniu z Mirosławem A., będąc współwłaścicielami Firmy Transportowo-Usługowej oraz prowadząc działalność gospodarczą Firmę Transportową, działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki MAN Kamilem B., kierowcą ciężarówki Mercedes Waldemarem O. oraz operatorem ładowarki Tadeuszem D., na terenie prywatnej żwirowni, wbrew przepisom składował odpady poremontowe, budowlane grupy 17 w postaci gruzu, styropianu, folii, tworzyw sztucznych oraz odpady komunalne przesortowane grupy 19, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcy koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie, przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W toku prowadzonego śledztwa, w dniu 09.08.2019r. powyżej wskazane zarzuty z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk przedstawiono ponadto: Mirosławowi A., Waldemarowi O., Tadeuszowi D. i Kamilowi B..             W dniu 10.08.2019r. Sąd Rejonowy w Suwałkach wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania o charakterze alternatywnym pod warunkiem wpłacania poręczenia majątkowo w kwocie 50.000 zł (dot.  Marka A..) oraz 60.000 zł (dot. Mirosława A.). Powyższe kwoty zostały wpłacone w dniu 10.08.2019r.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Andrzejowi W. podejrz. o to, że:

I.         w dniu 26 lipca 2019r około godz. 13:00 w Suwałkach działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Wacławę T. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustaloną osobę podającą się za córkę o imieniu „Lucyna” w sprawie rzekomo zaistniałych zdarzeń losowych i konieczności przekazania pieniędzy, udał się do pokrzywdzonej i odebrał od niej pieniądze w gotówce w dwóch kopertach w kwocie po 1300 zł i 23700 zł, powodując straty w łącznej wysokości 25 tys zł na szkodę Wacławy T., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk (tzw. metoda na wnuczka)

II.        w dniu 30 lipca 2019r około godz. 11:00-12: 00 w Suwałkach, działając wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną Janinę G. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, w ten sposób że po uprzednich rozmowach telefonicznych prowadzonych z pokrzywdzoną przez nieustalonego mężczyznę podającego się za wnuczka o imieniu MACIEJ w sprawie rzekomo zaistniałego zdarzenia losowego i konieczności przekazania pieniędzy, udał się dwukrotnie do pokrzywdzonej i odebrał od niej najpierw kopertę z zawartością pieniędzy w kwocie 16 tys zł, a następnie kopertę z zawartością 39 tys zł, powodując straty w łącznej wysokości 55 tys zł na szkodę Janiny G., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

            Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 03.08.2019 r. zastosowano wobec podejrzanego Andrzeja W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy Ponadto decyzją tut. Prokuratury postanowiono o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Andrzeja W., w postaci zajęcia ruchomości w postaci kwoty 28 800 zł.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje postępowanie karne przeciwko Viktar S. podejrzanemu o to, że w dniu 20-07-2019r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania sprowadził na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego ciągnikiem samochodowym marki MERCEDES BENZ wraz z naczepą towar, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, w postaci 420000 paczek papierosów marki ’’REGAL”, przez co nastąpiło uszczuplenie podatków wielkiej wartości w kwocie 9148400,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7293216,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 1855184,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.            

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 23.07.2019r. zastosowano wobec podejrzanego Viktara S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie uchyleniu z chwilą złożenia nie później niż do dnia 05.08.2019 r. poręczenia majątkowego w wysokości 100.000 zł. Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł podejrzany, które postanowieniem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 27.05.2019 r. nie zostało uwzględnione.