Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Rolandowi B- podejrzanemu o to, że:

w dniu 14.08.2019r. w Suwałkach przy ul. Dwernickiego  w Centrum Handlowym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Edyty M., w ten sposób, ze pod pozorem otrzymania dofinansowania zagranicznego w kwocie 2 milionów Euro podpisał z nią umowę inwestycyjną oferując kwotę 103 000 zł w zamian przyjmując od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 3000 zł czym działania jej szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Ełku prowadzi postępowanie przygotowawcze p-ko Mariuszowi Cz. Oraz Rafałowi M. podejrzanym  o to, że:

– w dniu 10 września 2019 roku w godzinach popołudniowych przy ul. Grodzieńskiej w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu publicznie znieważyli Gerarda Ch. i Levi O. wypowiadając w ich kierunku słowa poniżające ze względu na rasę oraz stosowali wobec pokrzywdzonych przemoc poprzez szarpanie za ubranie i popychanie w/w i groźbą bezprawną pobicia działając z powodu ich przynależności rasowej, tj. o przestępstwo z art. 119 § 11 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art.11 § 2 kk.

– w dniu 10 września 2019 roku w godzinach popołudniowych przy ul. Grodzieńskiej w Ełku działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobach Gerarda Ch. i Levi O. w ten sposób, że używając przemocy poprzez odpychanie i uderzanie rękoma po ciele Levi O. zażądali wydania pieniędzy a następnie posługując się nożem poprzez wymachiwanie nim przed Gerardem Ch. zabrali w celu przywłaszczenia zegarek marki wartości 1500 zł i okulary korekcyjne Vision Express wartości 1500 zł na szkodę Gerarda Ch. oraz różaniec wartości 150 zł na szkodę Levi O., tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk.

Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy w Ełku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Olecku prowadzi śledztwo p-ko Katarzynie Ł.- podejrzanej o to, że : w dniu 22 lipca 2019 roku ok. godz. 15.00 w Olecku, w mieszkaniu działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Jerzego C. zadała mu cios nożem w okolice klatki piersiowej co spowodowało zgon pokrzywdzonego tj. o czyn z art. 148 § 1 kk. w/w podejrzana została tymczasowo aresztowana.

Komunikat Rzecznika

W związku z zainteresowaniem mediów informuję, że postanowieniem z dnia 12 września 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach  umorzyła śledztwo w sprawie:

1) dokonanego przez nieustalone osoby zniszczenia przez podpalenie w dniu 11.11.2013 r. w Warszawie, kabiny wartowniczej o  wartości 15.000 zł, umiejscowionej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej usytułowanej   przy ul. Spacerowej w Warszawie, na szkodę Komendy Stołecznej Policji, przy czym sprawcy przedmiotowego czynu dokonali go działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego,

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk – na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców.

2) sprowadzeniaw dniu 11.11.2013 roku w Warszawie przez nieustalone osoby podczas Marszu Niepodległości zdarzenia w postaci pożaru kabiny wartowniczej usytułowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosji , które to zdarzenie zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach

tj. o czyn z art. 163 par. 1 pkt. 1 kk- na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

3) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 11.11.2013 roku w Warszawie, przekroczenia swych uprawnień przez funkcjonariusza publicznego- ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, poprzez podżeganie nieustalonych osób do zniszczenia przez podpalenie mienia stanowiącego własność KSP w Warszawie w postaci kabiny wartowniczej  

o wartości 15 tys. złotych , usytuowanej przy ogrodzeniu Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał  na szkodę interesu publicznego  oraz na szkodę KSP  w Warszawie,

tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 288 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk– na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk, z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

4) mającego miejsce w bliżej nieokreślonym czasie, nie później jednak niż do 01 grudnia 2015 roku w Warszawie, niedopełnienia swych obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – ówczesnego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, poprzez zaniechanie poinformowania właściwych organów ścigania o niezgodnym z prawem  działaniu ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych, polegającym na podżeganiu nieustalonych osób  do popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia poprzez  podpalenie w dniu 11.11.2013 roku podczas Marszu Niepodległości  kabiny wartowniczej      usytuowanej przy ogrodzeniu  Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, czym w/wym. działał na szkodę interesu publicznego

tj. o czyn z art. 231 § 1 kk – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego

5) niedopełnienia w okresie czasu od daty bliżej nieustalonej do 11.11.2013 roku w Warszawie  swych obowiązków wynikających z m. in. art. 1 ust. 2 pkt 1,2  Ustawy z dnia 06.04.1990 roku o Policji przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy planowaniu czynności zabezpieczających przemarsz uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11.11.2013 roku  poprzez nienależyte  zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami obszaru otaczającego teren Ambasady Federacji Rosji oraz  kabiny wartowniczej umiejscowionej w pobliżu wejścia na teren posesji Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Spacerowej w Warszawie stanowiącej własność Komendy Stołecznej Policji w Warszawie czym w/wym. działali na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę KSP w Warszawie tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk  – na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Komunikat rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wszczęła w dniu 13.08.2019r. śledztwo w sprawie przeciwko Edmundowi W. podejrzanemu o to, że w nieustalonym czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia będąc właścicielem firmy Transport Ciężarowy, działając wspólnie i w porozumieniu z kierowcą ciężarówki SCANIA Tomaszem S., kierowcą ciężarówki VOLVO Danielem U., kierowcą ciężarówki SCANIA Grzegorzem J., kierowcą ciężarówki SCANIA Sylwestrem W., kierowcą ciężarówki TATRA Wiesławem P. oraz kierowcą ładowarki Emilem Cz. i kierowcą koparko- ładowarki JCB Markiem G., na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni oraz kierowcom: koparki i  koparko-ładowarki unieszkodliwianie przywiezionych odpadów poprzez ich zasypywanie,  przy czym śmieci te mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 §1 kk.

            Kolejno, w toku wykonywanych czynności w dniu 14.08.2019r. Prokuratura postawiła zarzut Januszowi R., podejrzanemu o to, że: czasie do dnia 09.08.2019r. w miejscowości Wołownia, gm. Jeleniewo, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Edmundem W. – właścicielem firmy Transport Ciężarowy oraz innymi nieustalonymi kierowcami, na terenie prywatnej żwirowni w Wołowni, wbrew przepisom składował zmieszane odpady komunalne z grupy 20 tj. odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zbierane w sposób nieselektywny, w ten sposób, że polecał kierowcom samochodów ciężarowych przywóz i umieszczanie odpadów na terenie żwirowni, które następnie były zasypywane, przy czym odpady te mogły spowodować istotne obniżenie, jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

            Wobec Janusza R., Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł.             Kolejno, celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania, w dniu 14.08.2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach skierował do Sądu Rejonowego w Suwałkach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Edmunda W.