Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie

w sprawie zaistniałego w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 w miejscowości Szypliszki podczas kontroli drogowej zestawu ciągnika siodłowego marki IVECO z naczepą marki Schmitz kierowanym przez T.W. ujawnienia przez funkcjonariuszy WRD KMP w Suwałkach przewożonych przez w/w przedmiotów w postaci metali kolorowych – miedzi o łącznej wadze 205 kg, 26 kół zapasowych, dwóch walców metalowych o łącznej wadze 28 kg, trzech wiader farb drukarskich oraz jednej wkrętarki i trzech szlifierek kątowych o łącznej wartości około 124 500 zł mogących pochodzić z kradzieży na szkodę nieustalonej firmy na terenie Finlandii, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje dochodzenie

przeciwko Aliaksei K. oraz Anatolij K., podejrzanym o to, że w dniu 13 maja 2018 r. około godziny 02:15 w Suwałkach przy ul. Noniewicza  działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia Patryka M. i Pawła M. w ten sposób, że uderzali pokrzywdzonych pięściami po głowie i twarzy oraz kopali nogami po całym ciele, w następstwie czego spowodowali u Patryka M. obrażenia ciała w naruszające czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia na czas nie dłuższy niż 7 dni, przy czym działaniem swym nie narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast narazili go na wystąpienie skutków określonych w art. 157 § 1 kk, natomiast u pokrzywdzonego Pawła M. spowodowali obrażenia ciała, przy czym działaniem swym nie narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu określonego w art. 156 § 1 pkt 2 kpk oraz narazili go na wystąpienie skutków określonych w art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 158 § 1 kk.

Zarówno wobec podejrzanego Aliaksei K., jak i Anatolij K. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowe

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo

przeciwko Andrei S., podejrzanemu o to, że w dniu 20.04.2018 r. w miejscowości Budzisko, uchylając się od opodatkowania przewoził ciągnikiem samochodowym marki DAF ..wraz z naczepą ..  wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy w postaci 450000 paczek papierosów marki L&M, które uprzednio wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego na przedstawieniu organowi celnemu i zgłoszenia towaru celnego, przez co nastąpiło uszczuplenie należności celnej w kwocie 590976,00 zł oraz podatków wielkiej wartości w kwocie 9836924,00 zł, w tym podatek akcyzowy w kwocie 7695138,00 zł i podatek od towarów i usług w kwocie 2141786,00 zł, tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 1 i 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – z zastrzeżeniem, iż tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na inny środek zapobiegawczy, tj. poręczenie majątkowe, z chwilą złożenia, kwoty tego poręczenia w wysokości 100.000 zł na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Suwałkach.

W dniu 24.04.2018 r. przyjęto od  poręczenie majątkowe w kwocie 100.000 złotych.

Wobec powyższego, postanowieniem z dnia 24.04.2018 r. uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zastosowany wobec Andrei S. postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach. W stosunku do w/wym. podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w postaci kwoty 100.000 zł.

W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Jackowi N. oraz Jackowi S.

Jackowi S.. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii polegający na tym, że w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 19:22 w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego, wbrew przepisom ustawy, posiadał przy sobie substancję psychotropową z grupy II P w postaci białej substancji – amfetaminy, zawiniętej w folię aluminiową o łącznej wadze 0,35 grama brutto.

Wobec Jacka S. prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w postaci kwoty 1.000 zł oraz zakazu opuszczania kraju.

Z kolei Jan N. jest podejrzany o to, że:

  1. w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 20:00 w Suwałkach przy ul. Kościuszki wbrew przepisom ustawy, posiadał przy sobie 9 zawiniątek z zawartością środka odurzającego z grupy I N w postaci suszu roślinnego koloru zielonego – marihuany o łącznej wadze 7,80 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1  Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  2. w dniu 02 maja 2018 r. około godz. 20:50 w Suwałkach przy ul. Kościuszki w pomieszczeniu gospodarczym – na strychu, wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczne ilości środka odurzającego z grupy I N w postaci suszu roślinnego koloru zielonego – marihuany o łącznej wadze 50,00 grama brutto oraz substancji psychotropowej z grupy II P w postaci zawiniątek z proszkiem koloru białego – amfetaminy o łącznej wadze 1,79 grama brutto, tj. o czyn z art. 62 ust. 2  Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

W dniu 04.05.2018 r. zastosowano wobec Jana N. zabezpieczenie .

Następnie postanowieniem Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec Jana N. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy W chwili obecnej w sprawie są wykonywane niezbędne czynności.

Komunikat Rzecznika

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi śledztwo p-ko Adamowi W. i Patrykowi C – jako podejrzanym o to, że:

dnia 29 kwietnia 2018 r. około godz. 06:00 przy ul. Noniewicza  w Suwałkach wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobie obywatela Ukrainy Stepan Z. w ten sposób, że doprowadzili go do stanu bezbronności, tj. uderzali pięściami i kopali po całym ciele, a następnie po przeszukaniu kieszeni zabrali celem przywłaszczenia portfel z zawartością prawa jazdy na nazwisko pokrzywdzonego, pieniędzy w kwocie 400 zł i pieniędzy w walucie ukraińskiej w równowartości 70 zł, powodując straty w kwocie ok. 500 zł na jego szkodę, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk.

Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego Adama W. i Patryka C.środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.